Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.
GMINA SUWAŁKI - Urząd Gminy
Powierzchnia: 265 km 2 
Ilość mieszkańców: 7 440 (stan na 08.11.2016 r.)
Ilość sołectw: 49
Ważne miejscowości: 
Stary Folwark, Płociczno,
Gawrych Ruda, Krzywe

 

Mapa Strony Kontakt

Urząd Gminy Suwałki

pix
Gmina Suwałki

psouu
Strona Główna «  Poprzednia strona »  Archiwum przetargów
grudzień - 2017

2017-12-27 - Wybór oferty - Odbiór bezdomnych psów z terenu Gminy Suwałki oraz zapewnienie im opieki w schronisku

2017-12-22 - Protokół - Odbiór bezdomnych psów z terenu Gminy Suwałki oraz zapewnienie im opieki w schronisku

2017-12-21 - Wybór oferty: Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Suwałki do placówek oświatowych 2

2017-12-21 - Zestawienia zbiorcze ofert na: Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Suwałki do placówek oświatowych 2

2017-12-19 - Rozstrzygnięcie zamówienia - Świadczenie usług przewozowych w zakresie dowozu dzieci i uczniów z terenu Gminy Suwałki do placówek oświatowych w ramach komunikacji regularnej na podstawie biletów miesięcznych

2017-12-19 - Zestawienie ofert - Świadczenie usług przewozowych w zakresie dowozu dzieci i uczniów z terenu Gminy Suwałki do placówek oświatowych w ramach komunikacji regularnej na podstawie biletów miesięcznych

2017-12-14 - Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi - Odbiór bezdomnych psów z terenu Gminy Suwałki oraz zapewnienie im opieki w schronisku

2017-12-13 - Przetarg na: Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Suwałki do placówek oświatowych 2

2017-12-11 - Świadczenie usług przewozowych w zakresie dowozu dzieci i uczniów z terenu Gminy Suwałki do placówek oświatowych w ramach komunikacji regularnej na podstawie biletów miesięcznych

2017-12-11 - Część 1 - Rozstrzygnięcie - Świadczenie usług przewozowych w zakresie dowozu dzieci i uczniów z terenu Gminy Suwałki do placówek oświatowych w ramach komunikacji regularnej na podstawie biletów miesięcznych

2017-12-11 - Część 2 - unieważnienie postępowania - Świadczenie usług przewozowych w zakresie dowozu dzieci i uczniów z terenu Gminy Suwałki do placówek oświatowych w ramach komunikacji regularnej....

2017-12-08 - Świadczenie usług przewozowych w zakresie dowozu dzieci i uczniów z terenu Gminy Suwałki do placówek oświatowych w ramach komunikacji regularnej na podstawie biletów miesięcznych

2017-12-01 - IG.271.1.12.2017.PG - Informacja o wynikach przetargu na Odśnieżanie dróg gminnych oraz zwalczanie śliskości zimowej na drogach gminnych w sezonie 2017-2018.

listopad - 2017

2017-11-30 - Świadczenie usług przewozowych w zakresie dowozu dzieci i uczniów z terenu Gminy Suwałki do placówek oświatowych w ramach komunikacji regularnej na podstawie biletów miesięcznych

2017-11-29 - ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Suwałki

2017-11-24 - IG.271.1.12.2017.PG - Protokół z otwarcia przetargu na Odśnieżanie dróg gminnych oraz zwalczanie śliskości zimowej na drogach gminnych w sezonie 2017-2018.

2017-11-23 - Protokół z otwarcia ofert - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Suwałki

2017-11-16 - IG.271.1.12.2017.PG - Odśnieżanie dróg gminnych oraz zwalczanie śliskości zimowej na drogach gminnych w sezonie 2017-2018.

2017-11-16 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Suwałki"

2017-11-16 - Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia: "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Suwałki"

2017-11-15 - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Suwałki

wrzesień - 2017

2017-09-29 - IG.271.1.10.2017.PG - OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

2017-09-29 - IG.271.1.11.2017.PG - Przebudowa drogi gminnej nr 102025B Białe - Niemcowizna na odcinku o długości ok. 1,3 km w obrębie ewidencyjnym Białe gm. Suwałki z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię asfaltową o szerokości nawierzchni 3,50 m na dz. nr ge

2017-09-28 - IG.271.1.10.2017.PG - Wykonanie odnowy nawierzchni bitumicznej drogi gminnej Nr 102010B Leszczewek – Cimochowizna na długości ok. 550m wraz z przebudową na odcinku długości 660,0 m z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną ...

2017-09-27 - IG.271.1.9.2017.PG -Przebudowa dróg gminnych nr 102028B Sobolewo – Leszczewek oraz nr 102027B Sobolewo (od drogi powiatowej nr 1150B do lasu) na odcinku o długości ok. 1,5 km w obrębie ewid. Sobolewo gm. Suwałki z nawierzchni żwirowej na nawierzch

2017-09-26 - IG.271.1.7.2017.PG - Informacja o wynikach przetargu: Przebudowa drogi w msc. Piertanie na odcinku o długości ok. 900 m z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię betonową o szerokości nawierzchni 3,50 m na dz. nr geod. 97,

2017-09-21 - IG.271.1.8.2017.PG - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na Wykonanie odnowy nawierzchni bitumicznej drogi gminnej Nr 102010B Leszczewek – Cimochowizna na długości ok. 550m wraz z przebudową na odcinku długości 660,0 m ...

2017-09-21 - IG.271.1.7.2017.PG - Modyfikacja Informacji dotyczącej ofert złożonych w postępowaniu przetargowym p.n. „Przebudowa drogi w msc. Piertanie na odcinku o długości ok. 900 m z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię betonową ...

2017-09-18 - Informacja dotycząca ofert złożonych w postępowaniu przetargowym p.n. „Wykonanie odnowy nawierzchni bitumicznej drogi gminnej Nr 102010B Leszczewek – Cimochowizna na długości ok. 550m wraz z przebudową na odcinku długości 660,0 m z nawierzch

2017-09-15 - Informacja dotycząca ofert złożonych w postępowaniu przetargowym p.n. „Przebudowa drogi w msc. Piertanie na odcinku o długości ok. 900 m z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię betonową o szerokości nawierzchni 3,50 m na dz. nr geod. 97, 101.

2017-09-14 - Odpowiedź na pytanie do przetargu - IG.271.1.8.2017.PG

2017-09-07 - Informacja o wynikach przetargu - IG.271.3.1.2017.KM

2017-09-04 - Publiczne zaproszenie do negocjacji w sprawie zbycia akcji należących do Gminy Suwałki w Międzykomunalnej Spółce Akcyjnej Municypium z siedzibą w Warszawie

2017-09-04 - IG.271.1.8.2017.PG - Wykonanie odnowy nawierzchni bitumicznej drogi gminnej Nr 102010B Leszczewek – Cimochowizna na długości ok. 550m wraz z przebudową na odcinku długości 660,0 m z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną ...

2017-09-01 - IG.271.1.7.2017.PG - Przebudowa drogi w msc. Piertanie na odcinku o długości ok. 900 m z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię betonową o szerokości nawierzchni 3,50 m na dz. nr geod. 97, 101.

sierpień - 2017

2017-08-30 - Protokół z otwarcia ofert- OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

2017-08-25 - Odpowiedzi na pytania - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

2017-08-25 - OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - Roboty budowlane

2017-08-21 - Informacja o wyborze oferty na „ Świadczenie usług przewozowych w zakresie dowozu dzieci i uczniów z terenu Gminy Suwałki do placówek oświatowych w ramach komunikacji regularnej na podstawie biletów miesięcznych” – Część 2

2017-08-18 - Wybor oferty na „ Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Suwałki do placówek oświatowych”

2017-08-18 - Wybor oferty na „ Świadczenie usług przewozowych w zakresie dowozu dzieci i uczniów z terenu Gminy Suwałki do placówek oświatowych w ramach komunikacji regularnej na podstawie biletów miesięcznych” – Część 1

2017-08-17 - Informacja o zestawieniu zbiorczym ofert w postępowaniu przetargowym na „ Świadczenie usług przewozowych w zakresie dowozu dzieci i uczniów z terenu Gminy Suwałki do placówek oświatowych w ramach komunikacji regularnej na podstawie biletów miesi

2017-08-16 - Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Suwałki do placówek oświatowych - otwarcie ofert

2017-08-11 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

2017-08-09 - Świadczenie usług przewozowych w zakresie dowozu dzieci i uczniów z terenu Gminy Suwałki do placówek oświatowych w ramach komunikacji regularnej na podstawie biletów miesięcznych

2017-08-07 - Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Suwałki do placówek oświatowych

maj - 2017

2017-05-31 - IG.271.1.4.2017.PG - Budowa i rozbudowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Mała Huta w km 0+000 – 0+185,20

2017-05-29 - IG.271.1.3.2017.PG - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na: Modernizacja drogi dojazdowej dz. nr geod. 40 w msc. Osowa ...

2017-05-29 - IG.271.1.3.2017.PG - Modernizacja drogi dojazdowej dz. nr geod. 40 w msc. Osowa – zmiana nawierzchni gruntowej na żwirową na długości ok. 1,62 km.

2017-05-24 - Informacja o wynikach przetargu - na „Budowę siłowni zewnętrznych na terenie gminy Suwałki w ramach projektu „Zdrowe sąsiedztwo – Integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie”

2017-05-15 - Protokół z otwarcia ofert przetargu na „Budowę siłowni zewnętrznych na terenie gminy Suwałki w ramach projektu „Zdrowe sąsiedztwo – Integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie”

2017-05-11 - IG.6840.11.2017.AJ - Unieważnienie przetargu ustnego nieograniczonego z dnia 9 maja 2017 roku

2017-05-09 - IG.6840.11.2017.AJ - Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie Gminy Suwałki

2017-05-08 - IG.271.2.2.2017.SR - Informacja o wynikach przetargu

2017-05-05 - IG.271.2.2.1017.SR - Protokół z otwarcia ofert na Budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Płociczno - Tartak, gm. Suwałki.

2017-05-02 - IG.271.1.2.2017.PG - Informacja o wynikach przetargu dot. budowy i rozbudowy drogi gminnej Nr 102019B Bobrowisko – Wiatrołuża km 0+000- km 2+402 do drogi powiatowej nr 1153B – Etap II

kwiecień - 2017

2017-04-28 - Suwałki: Budowa siłowni zewnętrznych na terenie gminy Suwałki w ramach projektu pn.: „Zdrowe sąsiedztwo – Integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie”

2017-04-27 - IG.271.2.2.2017.SR - Odpowiedzi na pytania do przetargu

2017-04-21 - IG.271.2.2.2017.SR - Przetarg nieograniczony: Budowa oświetlenia w miejscowości Płociczno – Tartak gm. Suwałki – Linie kablowe nN-0,4kV wraz ze słupami oświetleniowymi i szafą SO

2017-04-21 - IG.271.2.1.2017.SR - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

2017-04-21 - IG.271.2.1.2017.SR - Protokół z otwarcia ofert

2017-04-19 - IG.271.2.1.2017.SR - Odpowiedzi na pytania do przetargu "„Budowa oświetlenia w miejscowości Płociczno – Tartak gm. Suwałki – Linie kablowe nN-0,4kV wraz ze słupami oświetleniowymi i szafą SO”.

2017-04-14 - IG.271.1.2.2017.PG - Protokół z otwarcia ofert na Budowe i rozbudowa drogi gminnej Nr 102019B Bobrowisko – Wiatrołuża km 0+000- km 2+402 do drogi powiatowej nr 1153B – Etap II

2017-04-14 - IG.271.2.1.2017.SR - Odpowiedzi na pytania do przetargu "„Budowa oświetlenia w miejscowości Płociczno – Tartak gm. Suwałki – Linie kablowe nN-0,4kV wraz ze słupami oświetleniowymi i szafą SO”.

2017-04-14 - IG.271.2.1.2017.SR - Odpowiedzi na pytania do przetargu "„Budowa oświetlenia w miejscowości Płociczno – Tartak gm. Suwałki – Linie kablowe nN-0,4kV wraz ze słupami oświetleniowymi i szafą SO”.

2017-04-12 - IG.271.1.2.2017.PG - Odpowiedzi na pytania do przetargu dot. „Budowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 102019B Bobrowisko – Wiatrołuża km 0+000- km 2+402 do drogi powiatowej nr 1153B.” – Etap II”

2017-04-07 - IG.271.2.1.2017.SR - Budowa oświetlenia w miejscowości Płociczno – Tartak gm. Suwałki – Linie kablowe nN-0,4kV wraz ze słupami oświetleniowymi i szafą SO

2017-04-05 - IG.271.1.1.2017.PG - INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU

czerwiec - 2016

2016-06-30 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Suwałki: Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Suwałki

2016-06-28 - IG.271.2.1.2016.KM - Odpowiedzi na zapytania do przetargu „Budowa pełnowymiarowej Sali gimnastycznej z zapleczem sportowym i łącznikiem przy istniejącym budynku Zespołu Szkół w Starym Folwarku”

2016-06-24 - Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia - Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem i łącznikiem przy istniejącym budynku Zespołu Szkół w Starym Folwarku

2016-06-24 - IG.271.2.1.2016.KM - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dot. Budowy pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym i łącznikiem przy istniejącym budynku Zespołu Szkół w Starym Folwarku

2016-06-22 - IG.271.1.3.2016.PG - Informacja o wynikach przetargu dot. Modernizacji drogi dojazdowej nr 102034 B Nowa Wieś - Lipniak...

2016-06-21 - IG.271.2.1.2016.KM - Odpowiedzi na pytania do przetargu na Budowę pełnowymiarowej sali gimnastycznej z zapleczem sportowym i łącznikiem przy istniejącym budynku Zespołu Szkół w Starym Folwarku

2016-06-17 - Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia - "Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym i łącznikiem przy istniejącym budynku Zespołu Szkół w Starym Folwarku

2016-06-15 - IG.271.1.2016.KM - Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym i łącznikiem przy istniejącym budynku Zespołu Szkół w Starym Folwarku

2016-06-01 - IG.271.3.2016.PG - Modernizacja drogi dojazdowej nr 102034 B Nowa Wieś - Lipniak...

grudzień - 2014

2014-12-29 - IG.271.4.2014.JK - Zawiadomienie o wynikach przetargu pn. Odbiór bezdomnych psów z terenu Gminy Suwałki oraz zapewnienie in opieki w schronisku

2014-12-29 - IG.271.5.2014.JK - Zawiadomienie o wynikach przetargu pn. Wybór przewoźnika świadczącego powszechnie dostepne usługi przwozowe w zakresie lokalnego transportu na terenie Gminy Suwałki

2014-12-18 - IG.271.5.2014.JK Modyfikacja siwz - Wybór przewoźnika świadczącego powszechne dostępne usługi przewozowe w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Suwałki.

2014-12-12 - IG.271.5.2014.JK - Wybór przewoźnika świadczącego powszechnie dostępne usługi przewozowe w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Suwałki.

2014-12-11 - IG.271.4.2014.JK - Ogłoszenie o zamówieniu - Odbiór bezdomnych psów z terenu Gminy Suwałki oraz zapewnienie im opieki w schronisku.

2014-12-10 - PS.251.6.2014.MO ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA CZĘŚĆ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 na dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu pt. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Suwałki”

2014-12-10 - OW.4.251.5.2014 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dowóz uczniów i ich opiekunów zamieszkałych na terenie gminy Suwałki do szkół w formie zakupu biletów miesięcznych

2014-12-02 - OW.4.251.5.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Dowóz uczniów i ich opiekunów zamieszkałych na terenie gminy Suwałki do szkół w formie zakupu biletów miesięcznych

październik - 2014

2014-10-28 - PS.251.5.2014.MO ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA CZĘŚĆ 1 i 2 na dostawę mebli i wyposażenia na potrzeby projektu pt. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Suwałki”

2014-10-24 - Fn.271.2.2014 - Informacja o wynikach przetargu na Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1 500 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych).

2014-10-24 - Informacja o wynikach przetargu na Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego, lekkiego z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem.

2014-10-17 - PS.251.5.2014.MO Dostawa mebli i wyposażenia na potrzeby projektu pt. Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Suwałki

2014-10-17 - PS.251.5.2014.MO ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA CZĘŚĆ 1 I 2 ORAZ UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA CZĘŚĆ 3 I 4 na dostawę mebli i wyposażenia na potrzeby projektu pt. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Suwałki

2014-10-17 - Odpowiedzi na zapytania o udzielenie zamówienia publicznego: „Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego, lekkiego z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem”

2014-10-17 - Odpowiedzi na zapytania o udzielenie zamówienia publicznego: „Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego, lekkiego z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem”

2014-10-17 - IG.271.4.2014.MW - Odśnieżanie dróg gminnych oraz zwalczanie śliskości zimowej na drogach gminnych.

2014-10-17 - IG.271.1.2014.AW Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Suwałki

2014-10-15 - Fn.271.2.2014 - Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1 500 000,00 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych)

2014-10-15 - Fn.271.2.2014 - Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1 500 000,00 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych)

2014-10-14 - Fn.271.2.2014 - Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1 500 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych)

2014-10-14 - Fn.271.2.2014 - Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1 500 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych)

2014-10-14 - Fn.271.2.2014 - Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1 500 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych)

2014-10-14 - Fn.271.2.2014 - Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1 500 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych)

2014-10-13 - WYJAŚNIENIA TREŚCI SWIZ - „Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego, lekkiego z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem”

2014-10-13 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na „Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego, lekkiego z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem”

2014-10-13 - Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia „Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego, lekkiego z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem”

2014-10-10 - PS.251.5.2014.MO - WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ - Dostawa mebli i wyposażenia na potrzeby projektu pt. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Suwałki

2014-10-08 - PS.251.5.2014.MO - Dostawa mebli i wyposażenia na potrzeby projektu pt. Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Suwałki

2014-10-08 - IG.271.3.2014.MW - Informacja o wynikach przetargu na: Budowa drogi wewnętrznej oraz budowę przepustu w obrębie geodezyjnym Turówka Stara gmina Suwałki.

2014-10-08 - FN.271.2.2014 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1 500 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych).

2014-10-08 - Fn.271.2.2014 - Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1 500 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych).

2014-10-07 - Fn.271.2.2014 - Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1 500 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych).

2014-10-07 - Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego, lekkiego z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem

wrzesień - 2014

2014-09-26 - PS.251.5.2014.MO Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnienie postępowania na Dostawę mebli i wyposażenia na potrzeby projektu pt. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Suwałki

2014-09-25 - Protokól z otwarcia ofert cenowych na montaż przepompowni przydomowej typu PRESSKAN w studni na nieruchomości położonej we wsi Krzywe 83

2014-09-25 - PS.251.5.2014.MO Zawiadomienie o wyborze kolejnej najkorzystniejszej oferty na część 3 oraz unieważnienie postępowania dla części 2 i 4 - Dostawa mebli i wyposażenia na potrzeby projektu pt. Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Suwałk

2014-09-25 - IG.271.3.2014.MW - Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na Budowę drogi wewnętrznej oraz budowę przepustu w obrębie geodezyjnym Turówka Stara, gmina Suwałki.

2014-09-23 - PS.251.5.2014.MO WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ - Dostawa mebli i wyposażenia na potrzeby projektu pt. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Suwałki

2014-09-19 - PS.251.6.2014.MO - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na dostawę pomocy dydaktycznych

2014-09-17 - PS.251.5.2014.MO Dostawa mebli i wyposażenia na potrzeby projektu pt. Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Suwałki

2014-09-16 - PS.251.5.2014.MO - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na część 2,3 i 4, odrzuceniu oferty na część 2 i 3 oraz unieważnieniu postępowania dla części 1 - Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Suwałki

2014-09-12 - IG.271.3.2014.MW - Budowa drogi wewnętrznej oraz budowę przepustu w obrębie geodezyjnym Turówka Stara gmina Suwałki.

2014-09-10 - PS.251.6.2014.MO - Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania na Dostawę pomocy dydatktycznych

2014-09-10 - PS.251.6.2014.MO - Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pt. Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Suwałki

2014-09-09 - PS.251.5.2014.MO - Wyjaśnienie treści SIWZ - Dostawa mebli i wyposażenia na potrzeby projektu pt. Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Suwałki

2014-09-08 - PS.251.5.2014.MO - Dostawa mebli i wyposażenia na potrzeby projektu pt. Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Suwałki

2014-09-03 - PSG.271.1.2014.DS - Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na Dostawę i montaż wyposażenia świetlicy wsi Krzywe w tym Centrum Informacji Turystycznej

2014-09-02 - PS.251.5.2014.MO Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na część 2 i 4 oraz unieważnieniu postępowania dla części 1,3,5,6-Dostawa mebli i wyposażenia na potrzeby projektu pt. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Suwałki

sierpień - 2014

2014-08-31 - PS.251.6.2014.MO - Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pt. Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Suwałki

2014-08-25 - PS.251.5.2014.MO - Dostawa mebli i wyposażenia na potrzeby projektu pt. Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Suwałki

2014-08-22 - OW.4.251.4.2014 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Suwałki do szkół i ośrodków położonych na terenie gminy Suwałki i Miasta Suwałk

2014-08-21 - IG.7013.5.2014.AP - Zapytanie cenowe na wykonanie robót obejmujących rozbudowę sieci wodociągowej w m. Okuniowiec

2014-08-20 - PSG.271.1.2014.DS - Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia - ,,Dostawa i montaż wyposażenia świetlicy wsi Krzywe w tym Centrum Informacji Turystycznej”

2014-08-14 - OW.4.251.4.2014 Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Suwałki do szkół i ośrodków położonych na terenie Gminy Suwałki i Miasta Suwałk

2014-08-14 - Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr OW.4.251.4.2014 Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Suwałki do szkół i ośrodków położonych na terenie Gminy Suwałki i Miasta Suwałk

2014-08-14 - OW.4.251.3.2014 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dowóz uczniów i ich opiekunów zamieszkałych na terenie gminy Suwałki do szkół w formie zakupu biletów miesięcznych

2014-08-14 - PSG.271.1.2014.DS Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia - ,,Dostawa i montaż wyposażenia świetlicy wsi Krzywe w tym Centrum Informacji Turystycznej”

2014-08-12 - Fn.271.1.2014 - Informacja w wynikach zapytania ofertowego na udzielenie kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Gminy Suwałki w kwocie 2 500 000,00 zł ( słownie dwa miliony pięćset tysięcy złotych )

2014-08-12 - PS.251.5.2014.MO - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na część 6, odrzucenie oferty na część 3 i 5 oraz unieważnieniu postepowania dla części 1,2,3,4,5 i 7 - Modernizacja Oddziałów Przedszkolnych w Gminie Suwalki

2014-08-08 - PSG.271.1.2014.DS Dostawa i montaż wyposażenia świetlicy wsi Krzywe w tym Centrum Informacji Turystycznej

2014-08-06 - OW.4.251.3.2014 Dowóz uczniów i ich opiekunów zamieszkałych na terenie gminy Suwałki do szkół w formie zakupu biletów miesięcznych

2014-08-06 - OW.4.251.4.2014 Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Suwałki do szkół i ośrodków położonych na terenie Gminy Suwałki i Miasta Suwałk

2014-08-01 - Fn.271.1.2014 - Pytania i odpowiedzi do Zapytania ofertowego na złożenie oferty cenowej na udzielenie kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Gminy Suwałki w kwocie 2 500 000,00 (słownie: dwa miliony pięćset tys)

lipiec - 2014

2014-07-31 - PS.251.5.2014.MO - Dostawa mebli i wyposażenia na potrzeby projektu pt. Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Suwałki

2014-07-29 - Fn.271.1.2014 - Sprostowanie do zapytania ofertowego na złożenie oferty cenowej na udzielenie kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Gminy Suwałki w kwocie 2 500 000,00 ( słownie: dwa miliony pięćset tysięcy)

2014-07-25 - Fn.271.1.2014 - Zapytanie ofertowe na złożenie oferty cenowej na udzielenie kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Gminy Suwałki w kwocie 2 500 000,00 ( słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych )

2014-07-22 - PS.251.4.2010.MO Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz informacja o wykonawcach wykluczonych z postępowania o udzielenie zamówienia oraz wykonawcach, których oferty zostały odrzucone.

2014-07-17 - Zawiadomienie o wynikach przetargu nieograniczonego pn. Rozbudowa infrastruktury sportowej poprzez: budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego, ogrodzenia obiektów sportowych i monitoring obiektów

2014-07-09 - Protokół z otwarcia ofert cenowych w sprawie kompleksowego nadzoru na realizację zadania Rozbudowa infrastruktury sportowej poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego

2014-07-07 - PS.251.4.2014.MO - Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa placów zabaw w ramach projektu pt. Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Suwałki

2014-07-03 - IG.271.2.2014.JK Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia -,,Rozbudowa infrastruktury sportowej poprzez: budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego, ogrodzenia obiektów sportowych i monitoring obiektów

2014-07-01 - IG.271.3.2014.JK - Zapytanie ofertowe - sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego na realizację zadania: Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego

marzec - 2014

2014-03-27 - PS.251.1.2014.MO Dostawa urządzeń elektronicznych i wyposażenia na potrzeby projektu pt. Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Suwałki

2014-03-21 - IG.271.1.2014.SR - Informacja o wynikach przetargu na "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Suwałki w 2014 roku".

2014-03-21 - PS.251.1.2014.MO - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA CZĘŚĆ 1 i 5 ORAZ UNIEWAŻNIENIU POSTEPOWANIA DLA CZĘŚCI 1,2,5 i 16

2014-03-21 - IG.271.3.2014.AP - O G Ł O S Z E N I E - Budowa sieci wodociągowej w obrębie ewidencyjnym Bród Nowy Numer ogłoszenia: 95590 - 2014; data zamieszczenia: 21.03.2014

2014-03-20 - Protokół z otwarcia ofert cenowych na Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Suwałki w 2014 roku

2014-03-19 - IG.271.3.2014.AP - Informacja o wynikach przetargu pn. Budowa sieci wodociągowej w obrębie ewidencyjnym Bród Nowy

2014-03-19 - IG.271.1.2014.AP - Informacja o wynikach przetargu pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków i zasilaniem elektroenergetycznym przepompowni ścieków w miejscowości Tartak

2014-03-19 - IG.271.2.2014.AP - Informacja o wynikach przetargu pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w obrębie Leszczewo i Leszczewek

2014-03-12 - IG.271.1.2014.SR - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Suwałki w 2014 roku.

2014-03-11 - PS.251.1.2014.MO Dostawa urządzeń elektronicznych i wyposażenia na potrzeby projektu pt. Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Suwałki Numer ogłoszenia: 82126 – 2014 w BZP

2014-03-06 - Protokół z otwarcia ofert cenowych na Budowę sieci wodociągowej w obrębie ewidencyjnym Bród Nowy

2014-03-06 - Protokół z otwarcia ofert cenowych na Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w obrębie Leszczewo i Leszczewek

2014-03-06 - Protokół z otwarcia ofert cenowych na "Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków i zasilaniem elektroenergetycznym przepompowni ścieków w miejscowości Tartak

2014-03-04 - IG.271.1.1.2014.AP - Pytania i odpowiedzi w sprawie postępowania przetargowego pn. "Budowa sieci wodociągowej w obrębie ewidencyjnym Bród Nowy"

2014-03-04 - PS.251.1.2014.MO - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w częściach 3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17 i odrzuceniu oferty dla części 5 oraz unieważnieniu postępowania dla części 1,2,5,16 - Projekt Modernizacja oddziałów przedszkolnyc

luty - 2014

2014-02-27 - OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA I SIWZ - Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr PS.251.1.2014.MO Dostawa urządzeń elektronicznych i wyposażenia na potrzeby projektu pt. Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Suwał

2014-02-26 - IG.271.1.2014.MW - Informacja o wynikach przetargu - Wykonywanie kompleksowych usług w zakresie bieżącego utrzymania i remontów gminnych i lokalnych dróg gruntowych oraz asfaltowych na terenie gminy Suwałki w 2014 roku.

2014-02-25 - IG.7013.3.2014.AP - Ogłoszenie o złożeniu oferty cenowej na sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej w obrębie ewidencyjnym Bród Nowy"

2014-02-25 - IG.7013.2.2014.AP - Ogłoszenie o złożeniu oferty cenowej na sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownia ścieków w obrębie Leszczewo i Lewszczewek"

2014-02-25 - IG.7013.1.2014.AP - Ogłoszenie o złożeniu oferty cenowej na sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków i zasilaniem elektroenerg. w m. Tartak

2014-02-25 - IG.271.1.2014.AP - O G Ł O S Z E N I E - Budowa sieci wodociągowej w obrębie ewidencyjnym Bród Nowy Numer ogłoszenia: 64390 - 2014; data zamieszczenia: 25.02.2014

2014-02-24 - PS.251.1.2014.MO - Wyjaśnienia treści SIWZ - "Dostawa urządzeń elektronicznych i wyposażenia na potrzeby projektu pt. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Suwałki”

2014-02-24 - IG.271.2.2014.AP - O G Ł O SZ E N I E - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w obrębie Leszczewo i Leszczewek Numer ogłoszenia: 63180 - 2014

2014-02-24 - PS.251.1.2014.MO Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr PS.251.1.2014.MO „Dostawa urządzeń elektronicznych i wyposażenia na potrzeby projektu pt. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Suwałki”

2014-02-21 - IG.271.1.2014.AP - O G Ł O S Z E N I E - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków i zasilaniem elektroenergetycznym przepompowni ścieków w miejscowości Tartak

2014-02-20 - PS.251.1.2014.MO Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa urządzeń elektronicznych i wyposażenia na potrzeby projektu pt. Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Suwałki

2014-02-05 - IG.271.2.2013.SR - Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na "Wspieranie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na nieruchomościach stanowiących wlasność Gminy i mieszkańców Gminy Suwałki".

grudzień - 2013

2013-12-31 - GOPS-271-3_2013 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

2013-12-30 - IG.271.2.2013.SR - Odpowiedzi na zapytania do przetargu "Wspieranie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii na nieruchomościach stanowiących własność Gminy i mieszkańców Gminy Suwałki".

2013-12-27 - OR.271.1.2013.KŻ - Informacja o wynikach przetargu - Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Suwałki w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych.

2013-12-24 - Numer ogłoszenia: 280817 - 2013 - ŚWIADCZENIE W MIEJSCU ZAMIESZKANIA USŁUG OPIEKUŃCZYCH NA RZECZ OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH NA TERENIE GMINY SUWAŁKI W OKRESIE: od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

2013-12-23 - IG.271.10.2013.JK - Informacja o wynikach przetargu na "Wybór przewoźnika świadczącego powszechnie dostępne usługi przewozowe z zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Suwałki"

2013-12-23 - IG.271.2.2013.SR - Odpowiedzi na zapytania do przetargu "Wspieranie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii na nieruchomościach stanowiących własność Gminy i mieszkańców Gminy Suwałki".

2013-12-23 - IG.271.9.2013 - Modyfikacja SIWZ zamówienia na "Odbiór bezdomnych psów z terenu Gminy Suwałki oraz zapewnienie im opieki w schronisku"

2013-12-21 - IG.271.9.2013.JK - Odbiór bezdomnych psów z terenu Gminy Suwałki oraz zapewnienie im opieki w schronisku.

2013-12-20 - IG.271.9.2013.JK - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia pn. "Odbiór bezdomnych psów z terenu Gminy Suwałki oraz zapewnienie im opieki w schronisku"

2013-12-20 - OR.271.1.2013.KŻ - Odpowiedzi na zapytania do SIWZ - Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Suwałki w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych.

2013-12-20 - OR.271.1.2013.KŻ - Zmiana treści SIWZ - Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Suwałki w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych.

2013-12-19 - IG.271.2.2013.SR - Odpowiedzi na zapytania do przetargu "Wspieranie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii na nieruchomościach stanowiących własność Gminy i mieszkańców Gminy Suwałki".

2013-12-18 - Ogłoszenie o zmiania ogłoszenia - Świadczenie usług pocztowych

2013-12-18 - Or.271.1.2013.KŻ - Zmiana SIWZ - Świadczenie usług pocztowych na rzezc Gminy Suwałki

2013-12-18 - IG.271.9.2013.JK - Informacja o wynikach przetargu na "Odbiór bezdomnych psów z terenu Gminy Suwałki oraz zapewnienie im opieki w schronisku"

2013-12-17 - 274637 - 2013 - ŚWIADCZENIE W MIEJSCU ZAMIESZKANIA USŁUG OPIEKUŃCZYCH NA RZECZ OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH NA TERENIE GMINY SUWAŁKI W OKRESIE: od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

2013-12-17 - OR.271.1.2013.KŻ - Odpowiedzi na zapytania do przetargu "Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Suwałki w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych".

2013-12-17 - GOPS-271-1_1_2013 - Z A W I A D O M I E N I E o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków dla dzieci uczących się oraz dowóz posiłków do miejsc wskazanych przez Zamawiającego”

2013-12-16 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Wybór przewoźnika świadczącego powszechnie dostepne usługi przewozowe w zakresie transportu zbiorowego na terenie Gminy Suwałki

2013-12-16 - OR.271.1.2013.KŻ - Modyfikacja SIWZ - Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Suwałki w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych.

2013-12-12 - IG.271.10.2013.JK - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - " Wybór przewoźnika świadczącego powszechnie dostępne usługi przewozowe w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Suwałki"

2013-12-12 - IG.271.2.2013.SR - Odpowiedzi na zapytania do przetargu "Wspieranie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii na nieruchomościach stanowiących własność Gminy i mieszkańców Gminy Suwałki".

2013-12-11 - IG.271.10.2013.JK - Ogłoszenie - Wybór przewoźnika świadczącego powszechnie dostępne usługi przewozowe w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Suwałki

2013-12-11 - Or.271.1.2013.KŻ -Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Suwałki w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych

2013-12-11 - IG.271.9.2013.JK - Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr IG.271.9.2013.JK na "Odbiór bezdomnych psów z terenu Gminy Suwałki oraz zapewnienie im opieki w schronisku"

2013-12-10 - GOPS-271-1_2013 - Przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków dla dzieci uczących się oraz dowóz posiłków do miejsc wskazanych przez Zamawiającego

2013-12-09 - IG.271.2.2013.SR - Wspieranie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na nieruchomościach stanowiących własność Gminy i mieszkańców Gminy Suwałki

2013-12-05 - IG.271.9.2013.JK Ogłoszenie - Odbiór bezdomnych psów z terenu Gminy Suwałki oraz zapewnienie im opieki w schronisku

2013-12-05 - OW.4.251.1.6.2013 - Ogłoszenie o wyborze oferty na Dowóz uczniów i ich opiekunów zamieszkałych na terenie gminy Suwałki do szkół w formie zakupu biletów miesięcznych

2013-12-03 - Protokół z otwarcia ofert cenowych na wykonanie rozbiórki budynku hydroforni w miejscowości Płociczno - Osiedle

sierpień - 2013

2013-08-30 - PS.251.1.1.2013 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na świadczenie usług edukacyjnych realizowanych w ramach Indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych projekt pt. Akademia Sukcesu współfinansowany ze środków E

2013-08-26 - OW.4.251.1.5.2013 - OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY na Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Suwałki do szkół i ośrodków położonych na terenie gminy Suwałki i Miasta Suwałk

2013-08-22 - IG.271.8.2013.JK-Zawiadomienie o wynikach przetargu nieograniczonego pn. Kompleksowy nadzór inwestorski nad realizacją zadania Remont i przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku OSP z przeznaczeniem na Centrum Kulturalne Wychodne

2013-08-19 - OW.4.251.1.4.2013 - OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY na Dowóz uczniów i ich opiekunów zamieszkałych na terenie gminy Suwałki do szkół w formie zakupu biletów miesięcznych

2013-08-14 - OW.4.251.1.5.2013 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi na Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Suwałki do szkół i ośrodków położonych na terenie Gminy Suwałki i Miasta Suwałk

2013-08-09 - GZEAS OW.4.251.1.4.2013 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi na Dowóz uczniów i ich opiekunów zamieszkałych na terenie gminy Suwałki do szkół w formie zakupu biletów miesięcznych

2013-08-07 - IG.271.8.2013.JK - Kompleksowy nadzór inwestorski nad realizacją zadania Remont i przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku OSP z przeznaczeniem na Centrum Kulturalne mieszkańców wsi Wychodne

2013-08-07 - IG.271.8.2013.JK-Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego pn. Kompleksowy nadzór inwestorski nad realizacją zadania Remont i przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku OSP z przeznaczeniem na Centrum Kulturalne Wyc

maj - 2013

2013-05-24 - Zawiadomienie o wynikach przetargu nieograniczonego pn. Kompleksowy nadzór inwestorski nad realizacją zamówienia Budowa Sali sportowo-widowiskowej przy Zespole Szkół w Przebrodzie

2013-05-24 - IG.271.1.2013.AP - Informacja o wynikach przetargu - Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Taciewo

2013-05-24 - IG.271.1.2013.AW - Modyfikacja SIWZ - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Suwałki

2013-05-24 - Or.6840.1.2013.HB - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochódu Żuk A 15

2013-05-23 - Zawiadomienie o wynikach przetargu nieograniczonego pn. Budowa Centrum Kulturalnego Krzywe

2013-05-22 - IG.271.1.2013.AW - Suwałki: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Suwałki

2013-05-17 - Protokół z dnia 15 maja 2013 r. z otwarcia ofert cenowych na sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania "Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Taciewo"

2013-05-17 - Protokół z dnia 15 maja 2013 r. z otwarcia ofert cenowych na sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania "Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej z uzbrojeniem w miejscowości w Nowej Wsi"

2013-05-17 - Protokół z dnia 16 maja 2013 r. z otwarcia ofert cenowych na przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Wieś

2013-05-14 - IG.271.1.2013.AP - Odpoweidzi na zapytania, dotyczące Rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Taciewo

2013-05-08 - IG.7013.2.2013.AP - sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem w miejscowości Nowa Wieś”

2013-05-08 - IG.7013.1.2013.AP - sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Taciewo"

2013-05-08 - IG.7013.2.2013.AP - wykonanie robót obejmujących przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem w Nowej Wsi

2013-05-07 - IG.271.1.2013.AP - Suwałki: Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Taciewo

2013-05-06 - IG.271.2.2013.MW - Informacja o wynikach przetargu - Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na drogach na terenie gminy Suwałki w 2013 roku

kwiecień - 2013

2013-04-30 - IG.271.1.2013.SR - Informacja o wynikach przetargu na

2013-04-29 - IG.217.4.2013..JK - Pytania i odpowiedzi - Budowa sali gimnastycznej w Przebrodzie

2013-04-29 - IG-217.4.2013.JK - Pytania i odpowiedzi - Budowa sali gimnastycznej w Przebrodzie

2013-04-29 - IG.271.1.2013.IG.J - Informacja o wynikach przetargu nieograniczonego pn. Budowa budynku Urzędu Gminy w Suwałkach

2013-04-26 - IG.271.4.2013.JK - Odpowiedzi na pytania - Budowa Sali sportowo-widowiskowej z zapleczem socjalnym oraz z łącznikiem przy istniejącym budynku Zespołu Szkół w Przebrodzie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą

2013-04-26 - IG.271.4.2013.JK - Odpowiedzi na pytania -Budowa Sali sportowo-widowiskowej z zapleczem socjalnym oraz z łącznikiem przy istniejącym budynku Zespołu Szkół w Przebrodzie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą

2013-04-26 - IG.271.3.2013.JK - Odpowiedzi na pytania - Budowa Centrum Kulturalnego Krzywe

2013-04-25 - IG.271.3.2013.JK - Odpowiedzi na pytania - Budowa Centrum Kulturalnego Krzywe

2013-04-25 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - IG.271.3.2013.JK

2013-04-25 - Modyfikacja SIWZ nr IG.271.3.2013.JK

2013-04-23 - IG.271.4.2013.JK Odpowiedź na pytanie- Budowa Sali sportowo-widowiskowej z zapleczem socjalnym oraz z łącznikiem przy istniejącym budynku Zespołu Szkół w Przebrodzie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą

2013-04-22 - IG.271.2.2013.JK - Protokół z otwarcia ofert cenowych na Budowę Centrum Kulturalnego Krzywe

2013-04-19 - IG.271.3.2013JK - Odpowiedzi na pytania - Budowy Centrum Kulturalnego Krzywe

2013-04-19 - IG.271.3.2013JK - odpowiedzi na pytania - Budowy Centrum Kultualnego Krzywe

2013-04-19 - IG.271.5.2013JK - Wyjaśnienie treści siwz - Kompleksowy nadzór inwestorski nad realizacją zadania - budowa Sali sportowo-widowiskowej z zapleczem socjalnym oraz z łącznikiem przy istniejącym budynku Zespołu Szkół w Przebrodzie

2013-04-17 - IG.271.1.2013.SR - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Suwałki w 2013 roku

2013-04-17 - IG.271.5.2013.JK - Kompleksowy nadzór inwestorski nad realizacją zadania: budowa Sali sportowo-widowiskowej z zapleczem socjalnym oraz z łącznikiem przy istniejącym budynku Zespołu Szkół w Przebrodzie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzysz

2013-04-16 - IG.271.4.2013.JK - Budowa Sali sportowo-widowiskowej z zapleczem socjalnym oraz z łącznikiem przy istniejącym budynku Zespołu Szkół w Przebrodzie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą

2013-04-16 - IG.271.3.2013.JK - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu Budowy Centrum Kulturalnego Krzywe

2013-04-16 - IG.7013.2.2013.JK - Kompleksowy nadzór inwestorski nad realizacją zadania „Budowa Centrum Kulturalnego Krzywe”

2013-04-12 - IG.271.3.2013.JK - Budowa Centrum Kulturalnego Krzywe

2013-04-12 - IG.271.2.2013.MW - Zmiana ogłoszenia o zamówieniu na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych

2013-04-11 - IG.271.2.2013.MW - Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na drogach na terenie gminy Suwałki w 2013 roku

maj - 2012

2012-05-25 - IG.A.271.2.2012.IG.A - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w msc. Mała Huta

2012-05-25 - IG.271.1.2012.IG.A - Informacja o wynikach przetargu

2012-05-24 - Ogłoszenie Fn.271.1.2012 - Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 405 500,00 zł (słownie: czterysta pięć tysięcy pięćset złotych)

2012-05-17 - K O N K U R S - Ogłoszenie o wynikach konkursu - dotyczy Konkursu na Opracowanie koncepcji architektoniczno - budowlanej budowy budynku Urzędu Gminy Suwałki

2012-05-16 - K O N K U R S - Zawiadomienie o wynikach konkursu - dotyczy Konkursu na Opracowanie koncepcji architektoniczno - budowlanej budowy budynku Urzędu Gminy Suwałki

2012-05-15 - Zapytania do SIWZ - IG.271.1.2012.IG.A - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Mała Huta

2012-05-14 - IG.271.1.2012.IG.S - Informacja o wynikach przetargu

2012-05-11 - Odpowiedź na pytanie dotyczące przetargu nieograniczonego Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Mała Huta

2012-05-11 - MODYFIKACJA SIWZ - IG.271.1.2012.IG.A - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Mała Huta

2012-05-11 - OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - IG.271.1.2012.IG.A - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Mała Huta

2012-05-08 - Informacja o zmianie terminu ogłoszenia wyników Konkursu - dotyczy Konkursu na Opracowanie koncepcji architektoniczno - budowlanej budowy budynku Urzędu Gminy Suwałki

2012-05-07 - IG.271.1.2012.IG.J - Informacja o wynikach przetargu

2012-05-07 - Pytania do przetargu IG.271.1.2012.IG.A - sieć wod-kan Mała Huta

2012-05-02 - Ogłoszenie - IG.271.1.2012.IG.A - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Mała Huta

grudzień - 2011

2011-12-30 - IG.271.2.2011.IG.S - Informacja o wynikach przetargu

2011-12-30 - OGŁOSZENIE - IG.271.13.2011.IG.M

2011-12-30 - Ogłoszenie o wyborze oferty - OW.4.271.14.2011

2011-12-29 - Ogłoszenie o udzielenie zamówienia - Or.271.1.2011.Or.K

2011-12-27 - IG.271.3.2011.IG.J - Informacja o wynikach przetargu

2011-12-27 - IG.271.3.2011.IG.A - Informacja o wynikach przetargu

2011-12-22 - IG.271.3.2011.IG.J - Informacja o wynikach przetargu

2011-12-22 - Ogłoszenie - OW.4.271.14.2011

2011-12-22 - Ogłoszenie - Fn.253.5.2011.Fn.E

2011-12-22 - Ogłoszenie - IG.271.2.2011.IG.S

2011-12-21 - Wybór najkorzystniejszej ofery - GOPS.341.1.2011.ZP

2011-12-20 - Ogłoszenie - Fn.253.3.2011.Fn.E

2011-12-19 - Ogłoszenie - Fn.253.4.2011.Fn.E

2011-12-19 - Modyfikacja SIWZ - IG.271.3.2011.IG.J

2011-12-19 - Fn.271.10.2011 - Informacja o wynikach przetargu

2011-12-19 - Ogłoszenie - Fn.253.3.2011.Fn.E

2011-12-16 - Ogłoszenie - 334871-2011

2011-12-15 - Ogłoszenie - IG.271.3.2011.IG.J

2011-12-14 - Zapytania do SIWZ - IG.271.3.2011.IG.A

2011-12-14 - Modyfikacja SIWZ nr IG.271.3.2011.IG.A

2011-12-14 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - nr IG.271.3.2011.IG.A

2011-12-14 - MODYFIKACJA SIWZ - IG.271.3.2011.IG.J

2011-12-13 - Ogłoszenie - GOPS.341.1.2011.ZP

2011-12-13 - MODYFIKACJA SIWZ - IG.271.3.2011.IG.J

2011-12-12 - Ogłoszenie - IG.271.3.2011.IG.A

2011-12-09 - Zapytania do SIWZ

2011-12-08 - Ogłoszenie - IG.271.3.2011.IG.J

2011-12-07 - Modyfikacja SIWZ - Fn.271.10.2011

2011-12-06 - Ogłoszenie - Fn.271.10.2011

sierpień - 2011

2011-08-23 - Ogłoszenie o zamówieniu

2011-08-10 - Ogłoszenie o zamówieniu

lipiec - 2011

2011-07-26 - Informacja o wyborze oferty

2011-07-25 - Brak tytułu

2011-07-08 - Ogłoszenie

maj - 2011

2011-05-19 - Ogłoszenie

kwiecień - 2011

2011-04-06 - Informacja o wynikach przetargu

styczeń - 2011

2011-01-13 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

listopad - 2010

2010-11-30 - Zapytanie do SIWZ

2010-11-29 - Ogłoszenie

2010-11-26 - OGŁOSZENIE

2010-11-25 - INFORMACJA

2010-11-25 - Ogłoszenie

2010-11-24 - Ogłoszenie

2010-11-19 - Zapytania do SIWZ

2010-11-17 - MODYFIKACJA SIWZ

2010-11-15 - Ogloszenie

2010-11-15 - OGŁOSZENIE

2010-11-09 - Ogłoszenie

2010-11-08 - OGŁOSZENIE

październik - 2010

2010-10-14 - Ogłoszenie

2010-10-11 - OGŁOSZENIE

2010-10-05 - OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

2010-10-01 - OGŁOSZENIE

sierpień - 2010

2010-08-18 - OGŁOSZENIE

2010-08-16 - Ogłoszenie o zamówieniu

lipiec - 2010

2010-07-30 - Ogłoszenie

2010-07-07 - Ogłoszenie

2010-07-06 - OGŁOSZENIE

marzec - 2010

2010-03-24 - Ogłoszenie

2010-03-03 - OGŁOSZENIE

luty - 2010

2010-02-24 - OGŁOSZENIE

2010-02-17 - Zapytania do SIWZ

2010-02-12 - OGŁOSZENIE

2010-02-08 - OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

2010-02-05 - OGŁOSZENIE

2010-02-03 - OGŁOSZENIE

styczeń - 2010

2010-01-29 - OGŁOSZENIE

2010-01-22 - OGŁOSZENIE

2010-01-22 - Ogłoszenie

grudzień - 2009

2009-12-29 - Ogłoszenie

2009-12-18 - OGŁOSZENIE

2009-12-15 - Ogłoszenie

2009-12-11 - OGŁOSZENIE

2009-12-11 - OGŁOSZENIE

2009-12-09 - Ogłoszenie

2009-12-09 - Ogłoszenie

2009-12-09 - Ogłoszenie

2009-12-02 - OGŁOSZENIE

2009-12-02 - OGŁOSZENIE

2009-12-01 - Zapytania do SIWZ

listopad - 2009

2009-11-30 - Ogłoszenie

2009-11-25 - Ogłoszenie

2009-11-25 - Ogłoszenie

2009-11-13 - Zapytania do SIWZ

2009-11-12 - Zapytania do SIWZ

2009-11-04 - OGŁOSZENIE

2009-11-03 - Zapytania do SIWZ

październik - 2009

2009-10-29 - OGŁOSZENIE

2009-10-29 - OGŁOSZENIE

2009-10-27 - OGŁOSZENIE

2009-10-20 - OGŁOSZENIE

2009-10-05 - OGŁOSZENIE

wrzesień - 2009

2009-09-30 - Ogłoszenie

2009-09-28 - OGŁOSZENIE

2009-09-07 - Ogłoszenie

2009-09-04 - Przetarg

2009-09-01 - Zapytania do SIWZ

2009-09-01 - Ogłoszenie

sierpień - 2009

2009-08-20 - Ogłoszenie

2009-08-05 - Ogłoszenie

lipiec - 2009

2009-07-01 - OGŁOSZENIE

czerwiec - 2009

2009-06-30 - Ogłoszenie

2009-06-08 - Ogłoszenie

maj - 2009

2009-05-28 - OGŁOSZENIE

2009-05-11 - Ogłoszenie

2009-05-04 - Ogłoszenie

kwiecień - 2009

2009-04-01 - Ogłoszenie

marzec - 2009

2009-03-23 - OGŁOSZENIE

2009-03-16 - OGŁOSZENIE

luty - 2009

2009-02-16 - OGŁOSZENIE

2009-02-10 - OGŁOSZENIE

2009-02-03 - O G Ł O S Z E N I E

grudzień - 2008

2008-12-30 - OGŁOSZENIE

2008-12-30 - OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

2008-12-22 - OGŁOSZENIE

2008-12-17 - Zamówienie Nr 1/GOPS./2008

2008-12-02 - Ogłoszenie

listopad - 2008

2008-11-24 - OGŁOSZENIE

2008-11-20 - OGŁOSZENIE

2008-11-17 - OGŁOSZENIE

2008-11-13 - OGŁOSZENIE

październik - 2008

2008-10-24 - OGŁOSZENIE

2008-10-23 - OGŁOSZENIE

2008-10-23 - Ogłoszenie

2008-10-22 - OGŁOSZENIE

2008-10-20 - OGŁOSZENIE

2008-10-17 - OGŁOSZENIE

2008-10-13 - OGŁOSZENIE

2008-10-09 - OGŁOSZENIE

2008-10-07 - OGŁOSZENIE

2008-10-07 - OGŁOSZENIE

2008-10-02 - OGŁOSZENIE

wrzesień - 2008

2008-09-24 - OGŁOSZENIE

2008-09-22 - OGŁOSZENIE

2008-09-16 - OGŁOSZENIE

sierpień - 2008

2008-08-14 - O G Ł O S Z E N I E

2008-08-12 - O G Ł O S Z E N I E

2008-08-04 - ZAPYTANIE DO SIWZ

czerwiec - 2008

2008-06-05 - OGŁOSZENIE

maj - 2008

2008-05-29 - OGŁOSZENIE

2008-05-09 - OGLOSZENIE

kwiecień - 2008

2008-04-24 - OGŁOSZENIE

2008-04-17 - OGŁOSZENIE

marzec - 2008

2008-03-17 - ZAPYTANIE DO PRZETARGU

2008-03-14 - OGŁOSZENIE

2008-03-14 - OGŁOSZENIE

luty - 2008

2008-02-28 - OGŁOSZENIE

2008-02-14 - OGŁOSZENIE

styczeń - 2008

2008-01-30 - OGŁOSZENIE

2008-01-28 - IG.A.341-1/08

2008-01-02 - IG.M.341-1/08

grudzień - 2007

2007-12-14 - OGŁOSZENIE

2007-12-11 - OGŁOSZENIE

2007-12-10 - OGŁOSZENIE

listopad - 2007

2007-11-30 - OGŁOSZENIE

2007-11-23 - OGŁOSZENIE

2007-11-21 - ogłoszenie

wrzesień - 2007

2007-09-28 - OGŁOSZENIE

2007-09-21 - OGŁOSZENIE

2007-09-20 - OGŁOSZENIE

2007-09-18 - Ogłoszenie

2007-09-17 - OGŁOSZENIE

sierpień - 2007

2007-08-27 - OGŁOSZENIE

kwiecień - 2007

2007-04-30 - Ogłoszenie

2007-04-12 - UWAGA ZMIANA SIWZ

2007-04-05 - OGŁOSZENIE

marzec - 2007

2007-03-22 - Przetarg z dnia 22 marca 2007 roku

2007-03-02 - OGŁOSZENIE

luty - 2007

2007-02-08 - Przetarg z dnia 8.02.2007


© 2002-2015 Gmina Suwałki
URZĄD GMINY SUWAŁKI
ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki
tel/fax: +48 87 565 93 00, tel. kom. +48 691 478 397
e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl

  Created by ONAVI & KANET.EU