Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.
GMINA SUWAŁKI - Urząd Gminy
Powierzchnia: 265 km 2 
Ilość mieszkańców: 7 440 (stan na 08.11.2016 r.)
Ilość sołectw: 49
Ważne miejscowości: 
Stary Folwark, Płociczno,
Gawrych Ruda, Krzywe

 

Mapa Strony Kontakt

Urząd Gminy Suwałki

pix
Gmina Suwałki

psouu
Strona Główna »  Poprzednia strona »  Ogłoszenie

Ogłoszenie

Suwałki, dnia 27 kwietnia 2011r.

IG.7013.5.2011.IG.A

O G Ł O S Z E N I E

         Zwracam się z prośbą o złożenie oferty cenowej (cena brutto) na wykonanie robót obejmujących budowę sieci wodociągowej z rur PCV 90  o długości 224m uzbrojoną w zasuwy  dn 90 - 2 kpl. hydranty ppoż. nadziemne dn 80 - 2 kpl. w miejscowości Okuniowiec w jednostce ewidencyjnej Suwałki, obrębie ewidencyjnym Okuniowiec  na działce o numerze ewidencyjnych 290 zgodnie z projektem budowlanym i przedmiarem robót. Termin wykonania robót do dnia 30.06. 2011 r.
         Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Suwałki ul. Kościuszki 71 pok. Nr 7 (sekretariat) w terminie do dnia 6 maja 2011 r. do godz. 10:00.
          Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 maja 2011 r. o godz. 10:10 w siedzibie Zamawiającego
pok. Nr 11.
          Osobą uprawnioną do kontaktów jest: Alicja Przekop (pokój Nr 2), tel. (87) 566 21 36.

załączniki:
1. projekt budowlany
2. przedmiar robót


© 2002-2015 Gmina Suwałki
URZĄD GMINY SUWAŁKI
ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki
tel/fax: +48 87 565 93 00, tel. kom. +48 691 478 397
e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl

  Tworzenie stron internetowych ONAVI & KANET.EU