Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.
GMINA SUWAŁKI - Urząd Gminy
Powierzchnia: 265 km 2 
Ilość mieszkańców: 7 440 (stan na 08.11.2016 r.)
Ilość sołectw: 49
Ważne miejscowości: 
Stary Folwark, Płociczno,
Gawrych Ruda, Krzywe

 

Mapa Strony Kontakt

Urząd Gminy Suwałki

pix
Gmina Suwałki

psouu
Strona Główna »  Poprzednia strona »  Ogłoszenie

Ogłoszenie

Suwałki, dnia 28 kwietnia  2011r.

IG.7013.4.2011.IG.A

O G Ł O S Z E N I E

          Zwracam się z prośbą o złożenie oferty cenowej (cena brutto) na wykonanie robót obejmujących budowę  sieci wodociągowej z rur PCV 110x4,2 (SDR 26;PN10) o długości 119,50m ,  z rur PCV 90x4,3 (SDR 26;PN10) o długości 197,00m uzbrojoną  w zasuwy liniowe dn 100 - 1 kpl.i dn 80 - 1kpl    hydranty ppoż. nadziemne dn 80 - 2 kpl.  w miejscowości Osinki w jednostce ewidencyjnej Suwałki,  obrębie ewidencyjnym Osinki na działkach  o numerach ewidencyjnych  2/4, 134, 2/23, 2/24, 2/25, 2/26, 1/5, 1/11, 1/13  zgodnie z projektem budowlanym i przedmiarem robót.   Termin wykonania robót do dnia  15.06. 2011 r.
          Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Suwałki ul. Kościuszki 71 pok. Nr 7 (sekretariat) w terminie do dnia 6 maja 2011 r. do godz. 10:00.
          Otwarcie ofert  nastąpi w dniu 6 maja 2011 r. o godz. 10:05 w siedzibie Zamawiającego
pok. Nr 11.
           Osobą uprawnioną do kontaktów  jest: Alicja Przekop  (pokój Nr 2), tel. (87) 566 21 36.

     załączniki:
     1. projekt budowlany
     2. przedmiar robót


© 2002-2015 Gmina Suwałki
URZĄD GMINY SUWAŁKI
ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki
tel/fax: +48 87 565 93 00, tel. kom. +48 691 478 397
e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl

  Tworzenie stron internetowych ONAVI & KANET.EU