Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.
GMINA SUWAŁKI - Urząd Gminy
Powierzchnia: 265 km 2 
Ilość mieszkańców: 7 440 (stan na 08.11.2016 r.)
Ilość sołectw: 49
Ważne miejscowości: 
Stary Folwark, Płociczno,
Gawrych Ruda, Krzywe

 

Mapa Strony Kontakt

Urząd Gminy Suwałki

pix
Gmina Suwałki

psouu
Strona Główna »  Poprzednia strona »  Ogłoszenie - XX sesja

Ogłoszenie - XX sesja

 

Suwałki, dnia 21 maja 2012 r.

Or.0002.5.2012.Or.RG

 
Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.) zwołuję XX sesję Rady Gminy Suwałki w dniu 29 maja 2012 r. (wtorek) o godz. 9°° w sali Nr 22 Urzędu Gminy Suwałki ul. Kościuszki 71.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XIX Sesji Rady Gminy Suwałki.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy Suwałki.
 6. Interpelacje i zapytania radnych oraz kierowników jednostek pomocniczych.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na   2012 rok.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suwałki na lata 2012-2016.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia miejscowości, w których    pobiera się opłatę miejscową.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia gruntu w obrębie ewidencyjnym Sobolewo.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie gospodarki ściekowej w Gminne Suwałki.
 13. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 14. Wnioski i oświadczenia.
 15. Zamknięcie obrad.

 

 

 

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki

 


© 2002-2015 Gmina Suwałki
URZĄD GMINY SUWAŁKI
ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki
tel/fax: +48 87 565 93 00, tel. kom. +48 691 478 397
e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl

  Tworzenie stron internetowych ONAVI & KANET.EU