Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.
GMINA SUWAŁKI - Urząd Gminy
Powierzchnia: 265 km 2 
Ilość mieszkańców: 7 440 (stan na 08.11.2016 r.)
Ilość sołectw: 49
Ważne miejscowości: 
Stary Folwark, Płociczno,
Gawrych Ruda, Krzywe

 

Mapa Strony Kontakt

Urząd Gminy Suwałki

pix
Gmina Suwałki

psouu
Strona Główna »  Poprzednia strona »  Ogłoszenie - OW.4.251.1.1.2012

Ogłoszenie - OW.4.251.1.1.2012

Suwałki, 2012-01-13

OW.4.251.1.1.2012   

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

na  Dowóz uczniów i ich opiekunów zamieszkałych na terenie
gminy Suwałki w formie zakupu biletów  miesięcznych 2

Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Suwałkach informuje, że w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia na „Dowóz uczniów i ich opiekunów zamieszkałych na terenie gminy Suwałki w formie zakupu biletów  miesięcznych 2” na została złożona jedna oferta, która nie podlegała odrzuceniu.

Wybrana została oferta złożona przez PKS w Suwałkach Spółka Akcyjna, ul. Wojska Polskiego 100, 16-400 Suwałki za łączną cenę 19 179,72 zł brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ i jako jedyna złożona oferta, według kryterium przyjętego w SIWZ uzyskały najwyższą liczbę punktów,
 w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nazwa i adres wykonawcy:

Oferta Nr 1

PKS w Suwałkach Spółka Akcyjna

ul. Wojska Polskiego 100

16-400 Suwałki

Liczba pkt w kryterium (cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia – 100%)

Oferta nr 1: (19 179,72 z : 19 179,72) x 100 =100 pkt

Razem 100 pkt

Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust 2 przed upływem terminów określonych w art. 94, ust 1, pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w dniu 16.01.2012 roku.

Sporządziła: Ewelina Wiśniewska


© 2002-2015 Gmina Suwałki
URZĄD GMINY SUWAŁKI
ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki
tel/fax: +48 87 565 93 00, tel. kom. +48 691 478 397
e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl

  Tworzenie stron internetowych ONAVI & KANET.EU