Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.
GMINA SUWAŁKI - Urząd Gminy
Powierzchnia: 265 km 2 
Ilość mieszkańców: 7 440 (stan na 08.11.2016 r.)
Ilość sołectw: 49
Ważne miejscowości: 
Stary Folwark, Płociczno,
Gawrych Ruda, Krzywe

 

Mapa Strony Kontakt

Urząd Gminy Suwałki

pix
Gmina Suwałki

psouu
Strona Główna «  Poprzednia strona »  Ogłoszenia
marzec - 2017

2017-03-29 - Spotkania konsultacyjno - informacyjne dotyczące zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 - 2020

2017-03-28 - Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS

2017-03-27 - Systemem Zbiórki Opakowań PSOR

2017-03-26 - Zaproszenie na szkolenie " Rola NGO w zakresie inicjatyw lokalnych - dobre praktyki"

2017-03-24 - Koncert najstarszych pieśni wielkopostnych pt. "Pieśń Wielkopostna w Tradycji Ludowej Suwalszczyzny

2017-03-24 - IG.7013.1.2017.AP - Zapytanie ofertowe na sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego.

2017-03-23 - IG.7013.2.2017.AP - Zapytanie ofertowe na wykonanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Gawrych Ruda.

2017-03-23 - IG.7013.1.2017.AP - Zapytanie ofertowe na złożenie oferty cenowej na wykonanie budowy sieci wodociągowej we wsi Biała Woda, Gmina Suwałki.

2017-03-21 - Informacja o wyborze

2017-03-20 - List Prezesa ARiMR z życzeniami do Sołtysów

2017-03-17 - Wolny wybieg a grypa ptaków - informacja !!!

2017-03-17 - Apel Prezesa KRUS do rolników

2017-03-17 - Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów mleka i świń

2017-03-16 - Protokół z otwarcia ofert cenowych na

2017-03-15 - Kasa Urzędu Gminy Suwałki czynna poniedziałek – piątek.: 8:00 – 14:00 (przerwa 10:45-11:30)

2017-03-15 - Informacja o opłatach za korzystanie ze środowiska

2017-03-10 - IG.6236.1.2.2017.SR - Zapytanie ofertowe na demontaż wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Suwałki w 2017 roku.

2017-03-09 - IG.7021.2.17.2017.PG - Wykonanie i instalacja progów zwalniających z oznakowaniem pionowym oraz wykonanie oznakowania pionowego dróg gminnych w miejscowościach na terenie Gminy Suwałki.

2017-03-06 - Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

2017-03-03 - Unieważnienie zapytania ofertowego:

2017-03-02 - Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 roku

2017-03-02 - Spotkanie w sprawie płatności obszarowych na 2017 rok

styczeń - 2017

2017-01-31 - Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 r

2017-01-27 - Informacje Powiatowego Lekarza Weterenarii w Suwałkach

2017-01-27 - Informacja o dopłatach ze środków budżetu państwa do składek umów ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2017 r.

2017-01-27 - Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na 2017 rok o wartości powyżej 30 000 EURO

2017-01-20 - Ogólnopolski Konkurs Grantowy ogłoszony w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Równać Szanse 2017” do organizacji pozarządowych

2017-01-19 - Zarząd Województwa Podlaskiego zaprasza na szkolenie dotyczące aplikowania w konkursach ofert realizacji zadań publicznych należących do Samorządu Województwa Podlaskiego

2017-01-19 - Protokół z otwarcia ofert cenowych na wykonanie na rzecz Gminy Suwałki w 2017 roku prac polegajcych na wycenie nieruchomości

2017-01-18 - Spotkanie w sprawie Narodowego Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

2017-01-18 - Harmonogram zebrań sprawozdawczych w Ochotniczych Strażach Pożarnych za rok 2016

2017-01-16 - Oferta cenowa

2017-01-16 - Kolejna edycjia Podlaskiej Marki

2017-01-16 - Mój cel = Praca - projekt do 10 osób biernych zawodowo i/lub bezrobotnych

2017-01-16 - Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Suwałkach

2017-01-11 - Ogłoszenie - oferta cenowa na wykonanie na rzecz Gminy zadań

2017-01-02 - Protokół z otwarcia ofert na dostawę paliw płynnych, oleju, materiałów i płynów eksploatacyjnych

grudzień - 2016

2016-12-29 - Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku przeprowadzonego postępowania na „Przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków dla dzieci uczących się oraz dowóz posiłków do miejsc wskazanych przez Zamawiającego”

2016-12-29 - Planowany nabór do batalionu obrony terytorialnej w Suwałkach

2016-12-27 - Ogłoszenie

2016-12-27 - Zapytanie ofertowe na dostawę paliw płynnych, oleju, materiałów i płynów eksploatacyjnych

2016-12-23 - Informacja Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Suwałkach

2016-12-22 - Brak tytułu

2016-12-21 - Informacja o elektronicznym systemie naboru wniosków w zakresie dotacji

2016-12-20 - Informacja dla rolników - spis zwierząt do 31 grudnia 2016 r.

2016-12-20 - ZAPROSZENIE do składania ofert cenowych na przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków dla dzieci uczących się oraz dowóz posiłków

2016-12-20 - IG.7021.3.28.2016.SR - Zapytanie ofertowe

2016-12-20 - OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW na operacje z zakresu: podejmowanie działalności gospodarczej

2016-12-14 - Zapytanie ofertowe z dnia 9.12.2016 r. - wybór oferty

2016-12-12 - Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem

2016-12-09 - Zapytanie ofertowe

2016-12-07 - Apel do hodowcow trzody chlewnej

2016-12-07 - Informacja w sprawie naboru na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem

2016-12-07 - Zapytanie z dnia 5 grudnia 2016 r. - rozstrzygnięcie

2016-12-06 - Warsztaty "Tworzenie spóldzielni socjalnych" osób prawnych

2016-12-06 - OGŁOSZENIE

2016-12-05 - Zapytanie ofertowe - usługi pocztowe

2016-12-05 - Protokół do zapytania ofertowego z dnia 29.11.2016 roku

2016-12-05 - Fn.271.1.2016 - Informacja o wynikach zapytania ofertowego na "Obsługę bankową budżetu Gminy Suwałki i jednostek organizacyjnych gminy przez okres 4 lat"

2016-12-05 - Zapytanie ofertowe

czerwiec - 2016

2016-06-30 - IG.7013.4.2016.KM - Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 20.06.2016 r.

2016-06-23 - Protokół z otwarcia ofert cenowych na wykonanie rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

2016-06-23 - Protokół z otwarcia ofert cenowych na sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego

2016-06-20 - IG.7013.4.2016.KM Zapytanie ofertowe na sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania

2016-06-17 - Zapytanie ofertowe na sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gawrych Ruda.

2016-06-17 - Zapytanie ofertowe na wykonanie rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gawrych Ruda.

2016-06-17 - IG.7031.1.2016.AW - Zapytanie ofertowe na sprzedaż wraz z montażem koszy ulicznych.

2016-06-15 - Ogłoszenie - oferta realizacji zadania publicznego pn. „Dni Młodzieży Wigry 2016” z dnia 08 czerwca 2016r

2016-06-10 - Zapytanie ofertowe

2016-06-09 - Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

2016-06-08 - Powołanie Komisji ds. rozpatrywania i oceny wniosków

2016-06-02 - Rozpoczęcie robót geologicznych - projekt i budowa obwodnicy miasta Suwałki w ciągu drogi ekspresowej S61 - odcinek A

2016-06-02 - Rozpoczęcie robót geologicznych - projekt i budowa obwodnicy miasta Suwałki w ciągu drogi ekspresowej S61 - odcinek A

2016-06-01 - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach

maj - 2015

2015-05-29 - IG.7021.55.2015.PG - Zapytanie cenowe na wykonanie na rzecz Gminy Suwałki usługi polegającej na remoncie i regulacji przepustów drogowych pod drogą gminnej Nr 102021B Kuków Folwark – Korobiec

2015-05-29 - I N F O R M A C J A DOTYCZĄCA WYBORÓW ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2016-2019

2015-05-27 - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w województwie podlaskim zapraszają na spotkanie informacyjne pt.: „Środa z Funduszami dla instytucji kultury”. Będzie to kolejne spotkanie z cyklu „Środa z Funduszami dla …”.

2015-05-21 - Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

2015-05-14 - Program wspierania uczniów zdolnych w Gminie Suwałki

2015-05-13 - Informacja w sprawie

2015-05-13 - Informacja o opracowywanej procedurze jednolitego modelu utylizacji zwierząt, pasz i innych produktów w rejonie choroby zakaźnej

2015-05-12 - Zarządzenie Wójta Gminy Suwałki

2015-05-07 - Konkurs dla pracodawców

2015-05-06 - Protokół z losowania gospodarstw domowych do udziału w projekcie dot. zakupu i instalacji ogniw fotowoltanicznych

2015-05-06 - Wybory do Krajowych Izb Rolniczych

2015-05-05 - IG.7021.22.2015.MW - Protokół z otwarcia ofert cenowych na wykonanie na rzecz Gminy Suwałki podziału części działki w obrębie Osinki.

2015-05-05 - IG.271.2.2015.SR Protokół z otwarcia ofert cenowych na wykonanie podziału części działki w obrębie Płociczno - Tartak.

2015-05-01 - Ulotki informacyjne Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

kwiecień - 2015

2015-04-30 - UWAGA ! - Odnawialne źródła energii

2015-04-30 - IG.7021.22.2015.MW - Zapytanie cenowe na wykonanie na rzecz Gminy Suwałki podziału części działki w obrębie Osinki.

2015-04-29 - Zarządzenie w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

2015-04-28 - IG.271.2.2015.SR - Zapytanie cenowe na wykonanie na rzecz Gminy Suwałki podziału części działki w obrębie Płociczno - Tartak.

2015-04-24 - Protokół z dnia 24 kwietnia 2015 roku „Demontaż wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Suwałki w 2015 roku”

2015-04-21 - Posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych z terenu Gminy Suwałki

2015-04-21 - IG.7021.31.2015.MW - Zapytanie ofertowe na wykonywanie ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych oraz przepustów znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Suwałki.

2015-04-20 - Protokół z otwarcia ofert cenowych na sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania "Budowa sieci wodociągowej łączącej sieć wodociągową w Małej Hucie z siecią wodociągową w Okuniowcu".

2015-04-20 - IG.6236.1.4.2015.SR - Zapytanie cenowe

2015-04-20 - Informacja o naborze wniosków

2015-04-17 - Losowanie składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych z terenu Gminy Suwałki.

2015-04-15 - IG.7021.24.2015.MW - Zapytanie ofertowe na wykonywanie usługi polegającej na remoncie przepustu drogowego pod istniejącą droga gminną o nawierzchni bitumicznej w msc. Przebród.

2015-04-13 - IG.7013.1.2015.AP - zapytanie ofertowe na sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorkiego

2015-04-03 - Informacja o wyłożeniu szczepionek do zwalczania wścieklizny

2015-04-01 - Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS

styczeń - 2015

2015-01-30 - Harmonogram zebrań wiejskich w Gminie Suwałki celem wyboru sołtysów i rad sołeckich

2015-01-29 - Kurs prowadzenie produkcji rolnej

2015-01-28 - Zmiana załącznika nr 1 do ogłoszenia Nr IG.7021.1.2015.MW na - Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na budowę i rozbudowę drogi gminnej Nr 102019B Bobrowisko - Wiatrołuża o dł. około 2400mb.

2015-01-27 - IG.7021.1.2015.MW - Zapytania ofertowego na - Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na budowę i rozbudowę drogi gminnej Nr 102019B Bobrowisko - Wiatrołuża o dł. około 2400mb.

2015-01-23 - Protokół z otwarcia ofert cenowych na wykonanie podziału części działek w obrębie Turówka Nowa.

2015-01-22 - Protokół z otwarcia ofert cenowych na wykonywanie na rzecz Gminy Suwałki w 2015 wyceny nieruchomości w związku z uchwaleniem mpzp

2015-01-21 - OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 21 stycznia 2015 r.

2015-01-20 - IG.6840.1.2015.SR - Zapytanie cenowe na wykonanie podziału nieruchomości w obrębie Turówka Nowa.

2015-01-19 - INFORMACJA O WYNIKU WYBORU NA STANOWISKO DYREKTOR GOK W KRZYWEM

2015-01-15 - HARMONOGRAM ZEBRAŃ SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZYCH W JEDNOSTKACH OSP W 2015 R

2015-01-15 - IG.6840.1.2015.SR - Protokół z otwarcia ofert cenowych na wykonywanie na rzecz Gminy Suwałki w 2015 roku prac polegających na wycenie nieruchomości

2015-01-15 - Ferma 2015 Międzynarodowe Targi Ferma Bydła, Ferma Świń i Drobiu

2015-01-14 - INFORMACJA W SPRAWIE NABORU NA STANOWISKO DYREKTORA

2015-01-14 - Zmiana ogłoszenia

2015-01-08 - IG.6840.1.2015.SR - Zapytanie cenowe na wykonywanie na rzecz Gminy Suwałki w 2015 roku wyceny nieruchomości.

2015-01-08 - Zarządzenie Wójta Gminy Suwałki w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu użytkowego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości

2015-01-07 - Zapytanie o cenę - dotyczy wyceny nieruchomości w związku z uchwaleniem mpzp

2015-01-02 - Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków dla dzieci uczących się oraz dowóz posiłków do miejsc wskazanych przez Zamawiającego”.

grudzień - 2014

2014-12-31 - IG.7021.2.3.2014.MW - Protokół z otwarcia ofert na wykonywanie - Konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Suwałki w roku 2015.

2014-12-30 - Ogłoszenie - GOK Krzywe

2014-12-22 - Ogłoszenie

2014-12-22 - Informacja - GOK Krzywe

2014-12-22 - FN.271.3.2014 - Informacja o wynikach zapytania ofertowego na udzielenie kredytu długoterminowego w celu sfinansowania planowanego deficytu Gminy Suwałki.

2014-12-22 - IG.7021.2.3.2014.MW - Zapytania ofertowego na wykonywanie - Konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Suwałki w roku 2015.

2014-12-17 - Informacja - GOK Krzywe

2014-12-17 - FN.271.3.2014 - Dotyczy zamówienia w trybie zapytania ofertowego na udzielenie kredytu długoterminowego w celu sfinansowania planowanego deficytu Gminy Suwałki.

2014-12-17 - Fn.271.3.2014 - Odpowiedzi na pytania z dnia 16 grudnia 2014 roku dotyczące zapytania ofertowego na udzielenie kredytu długoterminowego mającego na w celu sfinansowania planowanego deficytu Gminy Suwałki

2014-12-17 - Fn.271.3.2014 - Odpowiedzi na pytania z dnia 16 grudnia 2014 roku dotyczące zapytania ofertowego na udzielenie kredytu długoterminowego mającego na w celu sfinansowania planowanego deficytu Gminy Suwałki.

2014-12-15 - Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju

2014-12-15 - OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

2014-12-12 - FN.271.3.2014 - Zapytanie ofertowe na złożenie oferty cenowej na udzielenie kredytu długoterminowego.

2014-12-12 - Informacja o szkoleniu

2014-12-10 - Zarządzenie Wójta Gminy Suwałki w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomosci wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu.

2014-12-09 - Ogłoszenie - GOK Krzywe

2014-12-09 - Ogłoszenie GOK Krzywe

2014-12-09 - Zarządzenie Wójta Gminy Suwałki w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

2014-12-08 - Ogłoszenie - otwarcie ofert cenowych

2014-12-05 - AIB.6740.1.140.2014 Ogłoszenie nieaktualne

2014-12-01 - Informacja - GOK Krzywe

2014-12-01 - Informacja - GOK Krzywe

wrzesień - 2014

2014-09-30 - Informacja

2014-09-25 - Informacja dotycząca urządzania gier na automatach

2014-09-24 - Informacja

2014-09-23 - IG.7021.80.2014.MW - Zapytanie ofertowe na przebudowę drogi we wsi Gawrych Ruda z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię asfaltową o szerokości nawierzchni 3,50m.

2014-09-23 - Informacja

2014-09-22 - IG.7021.79.2014.MW - Nadzór inwestorski nad realizacją zadania: Budowa drogi wewnętrznej oraz budowę przepustu w obrębie geodezyjnym Turówka Stara gmina Suwałki

2014-09-18 - IG.7013.6.2014.AP - Ogłoszenie o złożenie oferty cenowej - montaż przepompowni przydomowej

2014-09-17 - Informacja

2014-09-16 - AIB.6740.2.37.1.2013-14 Obwieszcenie Starosty Suwalskiego

2014-09-15 - IG.7021.81.2014.MW - Nadzór inwestorski nad realizacją zadania: Przebudowa drogi we wsi Gawrych Ruda z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię asfaltową o szerokości nawierzchni 3,50m.

2014-09-15 - IG.7021.80.2014.MW - Przebudowa drogi we wsi Gawrych Ruda z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię asfaltową o szerokości nawierzchni 3,50m.

2014-09-12 - IG.7021.79.2014.MW - Nadzór inwestorski nad realizacją zadania: Budowa drogi wewnętrznej oraz budowę przepustu w obrębie geodezyjnym Turówka Stara gmina Suwałki.

2014-09-12 - Informacja

2014-09-10 - IG.6840.48.2014.SR - Protokół z otwarcia ofert cenowych na wykonanie podziału części działki w obrębie Magdalenowo i Wigry

2014-09-10 - Informacja

2014-09-08 - IG.6840.48.2014.SR - Zapytanie cenowe na wykonanie podziału części działki w obrębie Magdalenowo i Wigry

2014-09-05 - WI-I.7820.2.6.2014.MB - Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego

2014-09-05 - AIB.6740.1.14.2014 - Obwieszczenie Starosty Suwalskiego

2014-09-02 - Protokół z otwarcia ofert cenowych na sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w miejscowości Okuniowiec

marzec - 2014

2014-03-28 - IG.6840.21.2014.SR - Zapytanie cenowe na wykonanie podziału nieruchomości

2014-03-28 - Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Suwałkach przy ul. Tadeusza Kościuszki 71

2014-03-28 - IG.6840.18.2014.SR - Protokół z otwarcia ofert cenowych na wykonanie podziału nieruchomości

2014-03-28 - Obwieszczenie Wojewody Podlasiego - nieaktualne

2014-03-25 - IG.6840.18.2014.SR - Zapytanie cenowe na wykonanie podziału nieruchomości

2014-03-21 - Protokół z otwarcia ofert cenowych na wykonanie na rzecz Gminy Suwałki podziału części działki stanowiącej własność Gminy Suwałki oznaczonej nr geod. 133 w obrębie Krzywe.

2014-03-19 - Protokół z otwarcia ofert cenowych na wykonanie inwentaryzacji i oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

2014-03-19 - WI-I.7820.4.1.2014.AS Obieszczenie Wojewody Podlaskiego - nieaktualne

2014-03-18 - IG.6840.17.2014.SR - Zapytanie cenowe na wykonanie podziału części działki

2014-03-18 - Protokół z otwarcia ofert cenowych na przeprowadzenie rozgraniczenia

2014-03-14 - Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

2014-03-14 - IG.6236.1.3.2014.SR - Wykonanie inwentaryzacji i oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.

2014-03-13 - Ogłoszenie

2014-03-11 - IG.6830.1.2014.AP - Zapytanie cenowe na przeprowadzenie rozgraniczenia działki nr 229 z działkami nr 264 i 262 w obrębie ewidencyjnym Tartak

2014-03-10 - Ogłoszenie

2014-03-10 - Zarządzenie Wójta Gminy Suwałki

2014-03-10 - Ogłoszenie

2014-03-06 - Ogłoszenie

czerwiec - 2013

2013-06-28 - Zapytanie cenowe - sprzedaż i instalacja znaków drogowych.

2013-06-28 - Ogłoszenie

2013-06-28 - Ogłoszenie

2013-06-27 - Zawiadomienie - nieaktualne

2013-06-25 - Protokół z otwarcia ofert cenowych na wykonywanie na rzecz Gminy Suwałki podziału działki w obrębie Osinki

2013-06-25 - Protokół z otwarcia ofert cenowych na wykonanie na rzecz Gminy Suwałki podziału działki położonej w obrębie Cimochowizna

2013-06-24 - Protokół z otwarcia ofert cenowych na remont chodnika z kostki betonowej na działce o nr geod. 386 w miejscowości Stary Folwark obręb Leszczewek

2013-06-21 - Zapytanie cenowe - podział części drogi stanowiącej właność Gminy Suwałki

2013-06-21 - Zapytanie cenowe - podział części drogi stanowiącej właność Gminy Suwałki

2013-06-19 - Zapytanie cenowe - remont chodnika z kostki betonowej na działce o nr geod. 386 w miejscowości Stary Folwark obręb Leszczewek

2013-06-19 - Zarządzenie Wójta Gminy Suwałki w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

2013-06-19 - XXXI Sesja

2013-06-17 - Opłaty za korzystanie ze środowiska

2013-06-14 - Ogłoszenie

2013-06-14 - Ogłoszenie

2013-06-12 - Ogłoszenie

2013-06-12 - Zbiórka Odpadów elektrycznych i elektronicznych

2013-06-12 - Zbiórka Odpadów elektrycznych i elektronicznych

2013-06-05 - Zarządzenie Wójta Gminy Suwałki w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

2013-06-05 - Zarządzenie Wójta Gminy Suwałki w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

2013-06-04 - Zbiórka Odpadów elektrycznych i elektronicznych

2013-06-04 - Ogłoszenie

listopad - 2012

2012-11-21 - Ogłoszenie

2012-11-16 - Ogłoszenie

2012-11-15 - Ogłoszenie

2012-11-14 - Ogłoszenie

2012-11-13 - Obwieszczenie

2012-11-13 - Ogłoszenie

2012-11-12 - Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

2012-11-02 - Ogłoszenie

luty - 2012

2012-02-29 - Ogłoszenie

2012-02-28 - Komunikat - nowy system gospodarki odpadami komunalnymi

2012-02-28 - Nabór wniosków - azbest

2012-02-22 - Ogłoszenie

2012-02-20 - Ogłoszenie

2012-02-15 - Ogłoszenie

2012-02-03 - Ogłoszenie

2012-02-02 - Ogłoszenie

wrzesień - 2011

2011-09-29 - Informacja

2011-09-29 - Informacja

2011-09-21 - Ogłoszenie - XI Sesja Rady Gminy

2011-09-06 - Informacja

2011-09-05 - Ogłoszenie

maj - 2011

2011-05-30 - Ogłoszenie

2011-05-24 - Ogłoszenie

2011-05-24 - Ogłoszenie

2011-05-06 - Protokół

2011-05-05 - Informacja

2011-05-04 - Informacja

luty - 2011

2011-02-23 - Informacja

2011-02-09 - Ogłoszenie o konkursie

lipiec - 2010

2010-07-09 - Ogłoszenie

czerwiec - 2010

2010-06-25 - Kandydaci na rachmistrzów

2010-06-08 - OGŁOSZENIE

marzec - 2010

2010-03-11 - Informacja

2010-03-11 - XXXII Sesja Rady Gminy Suwałki

2010-03-03 - Obrady Komisji

2010-03-03 - Ogłoszenie

styczeń - 2010

2010-01-21 - XXXI Sesja Rady Gminy Suwałki

2010-01-05 - Ogłoszenie

grudzień - 2009

2009-12-22 - OGŁOSZENIE

2009-12-22 - XXX Sesja Rady Gminy Suwałki

2009-12-17 - Ogłoszenie

2009-12-02 - Zarządzenie Wójta Gminy Suwałki

listopad - 2009

2009-11-10 - XXIX Sesja Rady Gminy Suwałki

2009-11-03 - Ogłoszenie

2009-11-03 - Komisje obradują

październik - 2009

2009-10-23 - OGŁOSZENIE

2009-10-20 - XXVIII Sesja Rady Gminy Suwałki

2009-10-19 - Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

2009-10-16 - Ogłoszenie

2009-10-16 - Ogłoszenie

2009-10-12 - Posiedzenie Komisji Społecznej

2009-10-09 - Ogłoszenie

2009-10-06 - OGŁOSZENIE

wrzesień - 2009

2009-09-25 - OGŁOSZENIE

2009-09-24 - Stypendia

2009-09-22 - Ogłoszenie

2009-09-22 - Ogłoszenie o sesji

2009-09-18 - OGŁOSZENIE

2009-09-16 - Ogłoszenie o sesji

2009-09-08 - OGŁOSZENIE

2009-09-08 - OGŁOSZENIE

maj - 2009

2009-05-22 - Zaproszenie do skłądania ofert

kwiecień - 2009

2009-04-17 - Ogłoszenie

styczeń - 2009

2009-01-27 - ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI

2009-01-23 - O G Ł O S Z E N I E

2009-01-07 - UWAGA

2009-01-06 - OGŁOSZENIE

lipiec - 2008

2008-07-15 - Otwarty konkurs ofert

maj - 2008

2008-05-28 - OGŁOSZENIE

2008-05-02 - ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI

marzec - 2008

2008-03-28 - Program stypendiów pomostowych 2008/2009

2008-03-21 - OGŁOSZENIE

luty - 2008

2008-02-25 - OGŁOSZENIE

2008-02-19 - O G Ł O S Z E N I E

2008-02-15 - informacja o udzielonych dotacjach

2008-02-13 - OGŁOSZENIE

2008-02-08 - OGŁOSZENIE

styczeń - 2008

2008-01-30 - ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI

2008-01-14 - OGŁOSZENIE

2008-01-07 - Otwarty konkurs ofert

wrzesień - 2007

2007-09-14 - ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI

sierpień - 2007

2007-08-10 - OGŁOSZENIE

2007-08-10 - OGŁOSZENIE

2007-08-09 - Opłata skarbowa

2007-08-07 - INFORMACJA

2007-08-07 - INFORMACJA

2007-08-06 - Wrota Podlasia

2007-08-02 - OGŁOSZENIE

lipiec - 2007

2007-07-31 - OGŁOSZENIE

2007-07-31 - OGŁOSZENIE

2007-07-13 - Zarządzenie Wójta Gminy Suwałki

czerwiec - 2007

2007-06-11 - INFORMACJA

2007-06-04 - INFORMACJA

kwiecień - 2007

2007-04-27 - OGŁOSZENIE

2007-04-24 - OGŁOSZENIE

marzec - 2007

2007-03-23 - OGŁOSZENIE


© 2002-2015 Gmina Suwałki
URZĄD GMINY SUWAŁKI
ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki
tel/fax: +48 87 565 93 00, tel. kom. +48 691 478 397
e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl

  Created by ONAVI & KANET.EU