Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.
GMINA SUWAŁKI - Urząd Gminy
Powierzchnia: 265 km 2 
Ilość mieszkańców: 7 440 (stan na 08.11.2016 r.)
Ilość sołectw: 49
Ważne miejscowości: 
Stary Folwark, Płociczno,
Gawrych Ruda, Krzywe

 

Mapa Strony Kontakt

Urząd Gminy Suwałki

pix
Gmina Suwałki

psouu
Strona Główna »  Poprzednia strona »  OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI w sprawie zebranych materiałów w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji polegającej na budowie stacji regazyfikacji gazu LNG wraz ze stacją redukcyjno-pomiarową oraz orurowaniem łączącym stację gazow

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI w sprawie zebranych materiałów w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji polegającej na budowie stacji regazyfikacji gazu LNG wraz ze stacją redukcyjno-pomiarową oraz orurowaniem łączącym stację gazow

Suwałki, dnia 31 lipca 2013 roku

PP.6733.12.2013.JM

 

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

Na podstawie art. 10 § 1  Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamiam, iż zostały zebrane materiały w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji polegającej na budowie stacji regazyfikacji gazu LNG wraz ze stacją redukcyjno-pomiarową oraz orurowaniem łączącym stację gazową z projektowaną siecią gazową Miasta Suwałki na  działce nr  geod. 8/2 w miejscowości Zielone Kamedulskie.

Zgodnie z ww. przepisem zapewniając stronom czynny udział w każdym stadium postępowania informuje, iż z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Suwałki w terminie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia. W tym terminie można wnieść wszelkie zastrzeżenia i uwagi związane z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

            Jeżeli strony nie skorzystają z tego uprawnienia po upływie wyznaczonego terminu zostanie podjęta decyzja w oparciu o zebrane materiały.

 

/-/ WÓJT GMINY SUWAŁKI

 


© 2002-2015 Gmina Suwałki
URZĄD GMINY SUWAŁKI
ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki
tel/fax: +48 87 565 93 00, tel. kom. +48 691 478 397
e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl

  Tworzenie stron internetowych ONAVI & KANET.EU