Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.
GMINA SUWAŁKI - Urząd Gminy
Powierzchnia: 265 km 2 
Ilość mieszkańców: 7 440 (stan na 08.11.2016 r.)
Ilość sołectw: 49
Ważne miejscowości: 
Stary Folwark, Płociczno,
Gawrych Ruda, Krzywe

 

Mapa Strony Kontakt

Urząd Gminy Suwałki

pix
Gmina Suwałki

psouu
Strona Główna »  Poprzednia strona »  OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI o zebranych materiałach decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego - dotyczy budowy sieci wodociągowej w msc. Mała Huta i Okuniowiec w Gminie Suwałki

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI o zebranych materiałach decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego - dotyczy budowy sieci wodociągowej w msc. Mała Huta i Okuniowiec w Gminie Suwałki


Suwałki, 24 stycznia 2013 roku
PP.6733.17.2012.PP.J


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY SUWAŁKI

     Na podstawie art. 10 § 1  Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamiam, iż zostały zebrane materiały w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej łączącej sieć wodociągową w Małej Hucie z siecią wodociągową w Okuniowcu na działkach o numerach geodezyjnych 132/3, 96/2, 95/3, 132/2, 66, 130 w obrębie ewidencyjnym Mała Huta oraz na działkach o numerach geodezyjnych 174, 36/2 w obrębie ewidencyjnym Okuniowiec w gminie Suwałki.
     Zgodnie z ww. przepisem zapewniając stronom czynny udział w każdym stadium postępowania informuje, iż z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Suwałki w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia. W tym terminie można wnieść wszelkie zastrzeżenia i uwagi związane z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
     Jeżeli strony nie skorzystają z tego uprawnienia po upływie wyznaczonego terminu zostanie podjęta decyzja w oparciu o zebrane materiały.
   
(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI

© 2002-2015 Gmina Suwałki
URZĄD GMINY SUWAŁKI
ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki
tel/fax: +48 87 565 93 00, tel. kom. +48 691 478 397
e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl

  Tworzenie stron internetowych ONAVI & KANET.EU