Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.
GMINA SUWAŁKI - Urząd Gminy
Powierzchnia: 265 km 2 
Ilość mieszkańców: 7 440 (stan na 08.11.2016 r.)
Ilość sołectw: 49
Ważne miejscowości: 
Stary Folwark, Płociczno,
Gawrych Ruda, Krzywe

 

Mapa Strony Kontakt

Urząd Gminy Suwałki

pix
Gmina Suwałki

psouu
Strona Główna »  Poprzednia strona »  OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI o zebranych materiałach decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego - dotyczy budowy napowietrznej linii energetycznej 110kV relacji: stacja Hańcza - stacja Strefa w Suwałkach

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI o zebranych materiałach decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego - dotyczy budowy napowietrznej linii energetycznej 110kV relacji: stacja Hańcza - stacja Strefa w Suwałkach


Suwałki, dnia 10 maja 2013 roku
PP.6733.3.2013.PP.J


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY SUWAŁKI

         Na podstawie art. 10 § 1  Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamiam, iż zostały zebrane materiały w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji: stacja 110/20 kV Hańcza – stacja 110/20 kV Strefa w Suwałkach, położonej na działkach:
-  obręb nr 2 m. Suwałki – dz. nr 20952, 20949/5, 20951/1, 20948/3, 20948/2, 21053, 20924, 20923/1, 20922/4, 20921/3, 20921/2, 20920, 20918/1
- obręb nr 3 m. Suwałki – dz. nr 30020, 30018/3, 30016, 30014, 30012, 30010, 30006, 30013, 30011, 30139/3, 30149, 30158, 30157, 30156, 30155, 30175, 30171, 30172, 30190, 30193, 30194, 30196, 30195
- obręb Kuków – dz. nr 61, 60, 57/6, 57/5, 57/7, 63, 66
- obręb Zielone Kamedulskie – dz. nr 2/2, 20, 23/4, 32/3, 47/4, 102, 94/4, 94/5, 94/6, 94/7, 94/8, 93, 91, 86, 83, 81/3, 82/2, 82/1, 78/1, 78/2, 77, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69/1, 69/2, 68, 67, 66/2
- obręb Dubowo Drugie – dz. nr 225/2, 187, 223, 222/4, 222/3, 222/1, 221, 217, 78, 190/2, 75/1, 74/1, 74/2, 93/2, 93/1, 76/3, 76/4, 193/5, 191/5
- obręb nr 8 m. Suwałki – dz. nr 32755, 32756, 32757, 32758, 32760, 32761, 32762, 32763, 32764, 32765, 32766, 32767, 32768, 32769, 32770, 32771,
         Zgodnie z ww. przepisem zapewniając stronom czynny udział w każdym stadium postępowania informuje, że z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Suwałki w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia. W tym terminie można wnieść wszelkie zastrzeżenia i uwagi związane z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
         Jeżeli strony nie skorzystają z tego uprawnienia po upływie wyznaczonego terminu zostanie podjęta decyzja w oparciu o zebrane materiały.

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI


© 2002-2015 Gmina Suwałki
URZĄD GMINY SUWAŁKI
ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki
tel/fax: +48 87 565 93 00, tel. kom. +48 691 478 397
e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl

  Tworzenie stron internetowych ONAVI & KANET.EU