Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.
GMINA SUWAŁKI - Urząd Gminy
Powierzchnia: 265 km 2 
Ilość mieszkańców: 7 440 (stan na 08.11.2016 r.)
Ilość sołectw: 49
Ważne miejscowości: 
Stary Folwark, Płociczno,
Gawrych Ruda, Krzywe

 

Mapa Strony Kontakt

Urząd Gminy Suwałki

pix
Gmina Suwałki

psouu
Strona Główna »  Poprzednia strona »  OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI o zebranych materiałach decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego - dotyczy budowy linii energetycznej kablowej w miejscowości Zielone Kamedulskie, Gmina Suwałki

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI o zebranych materiałach decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego - dotyczy budowy linii energetycznej kablowej w miejscowości Zielone Kamedulskie, Gmina Suwałki


Suwałki, dnia 8 kwietnia 2013 roku
PP.6733.4.2013.PP.J


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY SUWAŁKI

      Na podstawie art. 10 § 1  Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamiam, iż zostały zebrane materiały w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii energetycznej kablowej SN – dł. ok. 530 m oraz budowie linii energetycznej kablowej nN - dł. ok. 30 m na działkach o nr geod. 7, 8/2, 9, 10, 11, 12/1, 12/2, 13, 14/5, 14/6 w miejscowości Zielone Kamedulskie w gminie Suwałki.
      Zgodnie z ww. przepisem zapewniając stronom czynny udział w każdym stadium postępowania informuje, że z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Suwałki w terminie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia. W tym terminie można wnieść wszelkie zastrzeżenia i uwagi związane z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
      Jeżeli strony nie skorzystają z tego uprawnienia po upływie wyznaczonego terminu zostanie podjęta decyzja w oparciu o zebrane materiały.

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI

© 2002-2015 Gmina Suwałki
URZĄD GMINY SUWAŁKI
ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki
tel/fax: +48 87 565 93 00, tel. kom. +48 691 478 397
e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl

  Tworzenie stron internetowych ONAVI & KANET.EU