Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.
GMINA SUWAŁKI - Urząd Gminy
Powierzchnia: 265 km 2 
Ilość mieszkańców: 7 440 (stan na 08.11.2016 r.)
Ilość sołectw: 49
Ważne miejscowości: 
Stary Folwark, Płociczno,
Gawrych Ruda, Krzywe

 

Mapa Strony Kontakt

Urząd Gminy Suwałki

pix
Gmina Suwałki

psouu
Strona Główna »  Poprzednia strona »  OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa napowietrznej i kablowej linii średniego napięcia w msc. Zielone Drugie

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa napowietrznej i kablowej linii średniego napięcia w msc. Zielone Drugie


Suwałki, dnia 29 maja 2017 roku
PP.6733.4.2017.ID

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY SUWAŁKI


       Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm. ) zawiadamia się,  że na wniosek, który wpłynął do tut. Urzędu dnia 31 marca 2017 roku PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie napowietrznej i kablowej linii średniego napięcia 20 kV,  słupowej stacji transformatorowej, kablowych linii niskiego napięcia 0,4kV oraz złącz kablowych na działkach nr geod. 165, 167, 115, 106, 170, 218/5, 218/6, 214, 215/1, 213, 204, 199, 206  położonych w obrębie Zielone Drugie w gminie Suwałki.
       Od ww. decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Wójta Gminy Suwałki w terminie 14 dni od jej ogłoszenia.

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI

© 2002-2015 Gmina Suwałki
URZĄD GMINY SUWAŁKI
ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki
tel/fax: +48 87 565 93 00, tel. kom. +48 691 478 397
e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl

  Tworzenie stron internetowych ONAVI & KANET.EU