Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.
GMINA SUWAŁKI - Urząd Gminy
Powierzchnia: 265 km 2 
Ilość mieszkańców: 7 440 (stan na 08.11.2016 r.)
Ilość sołectw: 49
Ważne miejscowości: 
Stary Folwark, Płociczno,
Gawrych Ruda, Krzywe

 

Mapa Strony Kontakt

Urząd Gminy Suwałki

pix
Gmina Suwałki

psouu
Strona Główna »  Poprzednia strona »  OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI o wszęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie przyłączy elektroenergetycznych w msc. Dubowo Drugie, Poddubówek i obręb nr. 8 m. Suw

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI o wszęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie przyłączy elektroenergetycznych w msc. Dubowo Drugie, Poddubówek i obręb nr. 8 m. Suw


Suwałki, dnia 19 września 2012 roku
PP.6733.8.2012.PP.I

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY SUWAŁKI

            Na podstawie art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego i art. 53 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647) zawiadamia się, że na wniosek EcoWat Parki Wiatrowe Sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie przyłącza elektroenergetycznego w postaci podziemnych lub napowietrznych kabli elektroenergetycznych wraz ze sterowaniem światłowodowym na działkach:
-  obręb Dubowo Drugie – dz. nr 132/1, 195/1, 195/2, 199, 200
- obręb Poddubówek – dz. nr 226/1, 285, 340/2
- obręb nr 8 m. Suwałki – dz. nr 32774, 32775, 32776/2
Teren objęty inwestycją nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w związku z tym postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647) w oparciu o przepisy odrębne.
    Zgodnie z art. 10 KPA w ciągu 7 dni od daty otrzymania Zawiadomienia strona może w tut. Urzędzie zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy, zebranymi materiałami ww. sprawie i zgłosić ewentualne uwagi i wnioski.   

                (-) WÓJT GMINY SUWAŁKI

© 2002-2015 Gmina Suwałki
URZĄD GMINY SUWAŁKI
ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki
tel/fax: +48 87 565 93 00, tel. kom. +48 691 478 397
e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl

  Tworzenie stron internetowych ONAVI & KANET.EU