Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.
GMINA SUWAŁKI - Urząd Gminy
Powierzchnia: 265 km 2 
Ilość mieszkańców: 7 440 (stan na 08.11.2016 r.)
Ilość sołectw: 49
Ważne miejscowości: 
Stary Folwark, Płociczno,
Gawrych Ruda, Krzywe

 

Mapa Strony Kontakt

Urząd Gminy Suwałki

pix
Gmina Suwałki

psouu
Strona Główna »  Poprzednia strona »  OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego znak: PP.6733.15.2011.PP.J z dnia 10 października 2011 roku

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego znak: PP.6733.15.2011.PP.J z dnia 10 października 2011 roku


Suwałki, dnia 25 września 2012 roku
PP.6733.13.2012.PP.I


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY SUWAŁKI

            Na podstawie art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647) zawiadamia się, że na wniosek Mazowieckiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Białystok zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: PP.6733.15.2011.PP.J z dnia 10 października 2011 roku dla inwestycji polegającej na budowie stacji regazyfikacji gazu LNG wraz ze stacją redukcyjno – pomiarową oraz orurowaniem łączącym stację gazową z projektowaną siecią gazową miasta Suwałki na działce o nr geod. 8 położonej w miejscowości Zielone Kamedulskie w gminie Suwałki.
Teren objęty inwestycją nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w związku z tym postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647) w oparciu
o przepisy odrębne.
    Zgodnie z art. 10 KPA w ciągu 7 dni od daty otrzymania Zawiadomienia strona może w tut. Urzędzie zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy, zebranymi materiałami ww. sprawie i zgłosić ewentualne uwagi i wnioski.   

    (-) WÓJT GMINY SUWAŁKI

© 2002-2015 Gmina Suwałki
URZĄD GMINY SUWAŁKI
ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki
tel/fax: +48 87 565 93 00, tel. kom. +48 691 478 397
e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl

  Tworzenie stron internetowych ONAVI & KANET.EU