Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.
GMINA SUWAŁKI - Urząd Gminy
Powierzchnia: 265 km 2 
Ilość mieszkańców: 7 440 (stan na 08.11.2016 r.)
Ilość sołectw: 49
Ważne miejscowości: 
Stary Folwark, Płociczno,
Gawrych Ruda, Krzywe

 

Mapa Strony Kontakt

Urząd Gminy Suwałki

pix
Gmina Suwałki

psouu
Strona Główna »  Poprzednia strona »  OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego

Suwałki, dnia 30 kwietnia 2012 roku
PP.6733.6.2012.PP.I

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY SUWAŁKI

            Na podstawie art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek Zakładu Produkcyjno – Budowlanego BETONEX zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii napowietrznej SN-20kV 3xPAS/SAXw50, budowie linii kablowej 3xXRUHAKXS1x50, kontenerowej stacji transformatorowej ST20/630, linii kablowych nN-0,4kV na działkach o nr geod. 202/5, 202/3, 197, 195/1, 195/2 w miejscowości Bród Mały obręb geodezyjny Bród Nowy w gminie Suwałki.
        Teren objęty inwestycją nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w związku z tym postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zm.) w oparciu o przepisy odrębne.
      Zgodnie z art. 10 KPA w ciągu 7 dni od daty otrzymania Zawiadomienia strona może w tut. Urzędzie zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy, zebranymi materiałami ww. sprawie i zgłosić ewentualne uwagi i wnioski.   

   (-) WÓJT GMINY SUWAŁKI

© 2002-2015 Gmina Suwałki
URZĄD GMINY SUWAŁKI
ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki
tel/fax: +48 87 565 93 00, tel. kom. +48 691 478 397
e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl

  Tworzenie stron internetowych ONAVI & KANET.EU