Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.
GMINA SUWAŁKI - Urząd Gminy
Powierzchnia: 265 km 2 
Ilość mieszkańców: 7 440 (stan na 08.11.2016 r.)
Ilość sołectw: 49
Ważne miejscowości: 
Stary Folwark, Płociczno,
Gawrych Ruda, Krzywe

 

Mapa Strony Kontakt

Urząd Gminy Suwałki

pix
Gmina Suwałki

psouu
Strona Główna «  Poprzednia strona »  Obwieszczenia - archiwum
styczeń - 2017

2017-01-24 - OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Bród Nowy i Biała Woda w Gminie Suwałki

2017-01-24 - OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krzywe w Gminie Suwałki

2017-01-23 - OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI o przystąpieniu do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

2017-01-23 - OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI o przystąpieniu do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

2017-01-23 - OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Osowa i Kuków-Folwark w gminie Suwałki wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

2017-01-23 - OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Osowa i Kuków-Folwark w gminie Suwałki wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

2017-01-17 - OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku OSP w msc. Nowa Wieś

2017-01-11 - OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zielone Kamedulskie w Gminie Suwałki

styczeń - 2016

2016-01-26 - Obwieszczenie Prezydenta Miasta Suwałk

kwiecień - 2015

2015-04-30 - Obwieszczenie Starosty Suwalskiego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę zespołu trzech elektrowni wiatrowych

2015-04-30 - Obwieszczenie Starosty Suwalskiego w sprawie wydania o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego

2015-04-28 - OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Suwałki o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na działce nr geod. 49 w miejscowości Kuków-Folwark

2015-04-22 - OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Zielone Kamedulskie w Gminie Suwałki

2015-04-22 - OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Zielone Kamedulskie w Gminie Suwałki

2015-04-21 - Obwieszczenie Wójta Gminy Suwałki

2015-04-15 - OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Suwałki o zebranych materiałach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na działce nr geod. 49 w miejscowości Kuków-Folwark

2015-04-10 - Obwieszczenie Wójta Gminy Suwałki

2015-04-01 - OBWIESZCZENIE STAROSTY SUWALSKIEGO

2015-04-01 - OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Suwałki o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na działce nr geod. 49 w miejscowości Kuków-Folwark

grudzień - 2013

2013-12-24 - OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI - decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji: stacja 110-20 kV Hańcza – stacja 110-20 kV

2013-12-18 - OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suwałki

2013-12-18 - OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suwałki

2013-12-16 - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

2013-12-10 - OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Biała Woda w gminie Suwałki wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

2013-12-10 - OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Biała Woda w gminie Suwałki wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

2013-12-10 - OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Osinki w gminie Suwałki wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

2013-12-10 - OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Osinki w gminie Suwałki wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

listopad - 2013

2013-11-29 - OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI o wydaniu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego - dotyczy rozbudowy sieci wodociągowej w obrębie ewidencyjnym Cimochowizna, Gmina Suwałki

2013-11-29 - OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI o wydaniu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego - dotyczy budowy studni głębionowej w miejscowości Zielone Kamedulskie, Gmina Suwałki

2013-11-27 - OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dotyczy budowy linii energetycznej w msc. Mała Huta, Gmina Suwałki

2013-11-26 - OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI o zebranych materiałach decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego - dotyczy budowy napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV relacji: stacja Hańcza - stacja Strefa w Suwałkach

2013-11-25 - OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI o zebranych materiałach decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego - dotyczy budowy studni głębionowej w miejscowości Zielone Kamedulskie, Gmina Suwałki

2013-11-25 - OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI o zebranych materiałach decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego - dotyczy rozbudowy sieci wodociągowej w obrębie ewidencyjnym Cimochowizna, Gmina Suwałki

2013-11-21 - OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI o zebranych materiałach decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego - dotyczy budowy linii kablowej w obrębie ewidencyjnym Mała Huta, Gmina Suwałki

2013-11-13 - OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego - dotyczy budowy studni głębionowej w obrębie ewidencyjnym Zielone Kamedulskie, Gmina Suwałki

2013-11-05 - OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii energetycznej kablowej nN - dł. ok. 10 m na działce o nr geod. 126 w obręb. ewid. Leszczewek

czerwiec - 2013

2013-06-28 - OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI o zebranych materiałach decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego - dotyczy budowy sieci elektroenergetycznej w msc. Poddubówek, Dubowo Drugie, i gminie miasto Suwałki

2013-06-13 - OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI o zebranych materiałach decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego - dotyczy przebudowy drogi powiatowej Nr 1153B w msc. Nowa Wieś, Gmina Suwałki

2013-06-12 - OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dotyczy budowy linii energetycznej w msc. Mała Huta, Gmina Suwałki

2013-06-11 - OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI o wszęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego - dotyczy budowy płotków oraz przejść pod drogą dla płazów (żab) w msc. Wiatrołuża Pierwsza

2013-06-11 - OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI o wszęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego - dotyczy budowy stacji regazyfikacji gazy LNG w msc. Zielone Kamedulskie, Gmina Suwałki

2013-06-06 - OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI o zebranych materiałach decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego - dotyczy budowy sieci elektroenergetycznej w msc. Poddubówek, Dubowo Drugie i gminie miasto Suwałki

2013-06-04 - OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dotyczy budowy napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV w gminie miasto Suwałki i w gminie Suwałki

styczeń - 2013

2013-01-25 - OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI o zebranych materiałach decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego - dotyczy budowy sieci wodociągowej w msc. Mała Huta i Okuniowiec w Gminie Suwałki

2013-01-21 - OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Gawrych Ruda w Gminie Suwałki

2013-01-15 - OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dotyczy budowy napowietrznej linii energetycznej w obrębie Niemcowizna w Gminie Suwałki

2013-01-14 - OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Biała Woda w Gminie Suwałki

2013-01-14 - OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp dla dwutorowej napowietrznej linii energetycznej 400kV - obręb geod. Korobiec, Turówka Nowa, Turówka Stara, Kuków-Folwark, Osowa, Bród Nowy i Bród Stary, Gmina Su

2013-01-14 - OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej napowietrznej linii energetycznej 400kV - obręb geod. Biała Woda, Gmina Suwałki

2013-01-09 - OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Krzywe i Mała Huta w Gminie Suwałki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2013-01-07 - OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI o wydaniu postanowienia pozytywnie opiniującego Projekt robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno - inżynierskich w podłożu projektowanych słupów napowietrznej linii 400kV relacji Ełk -Granica RP

2013-01-03 - OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI o zebranych materiałach decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego - dotyczy budowy napowietrznej linii energetycznej w msc. Niemcowizna, Gmina Suwałki

2013-01-03 - OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dotyczy rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie geod. Leszczewo, Gmina Suwałki

2013-01-03 - OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej w obrębie geod. Leszczewek, Leszczewo i Tartak w Gminie Suwałki

grudzień - 2012

2012-12-28 - Obwieszczenie Ministra Środowiska

2012-12-21 - Obwieszczenie Prezydenta Miasta Suwałk

2012-12-20 - OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI o zebranych materiałach decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego - dotyczy budowy sieci elektroenergetycznej w msc. Leszczewek, Leszczewo i Tartak, Gmina Suwałki

2012-12-18 - OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI o wszęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego - dotyczy budowy sieci wodociągowej w Małej Hucie i Okuniowcu

2012-12-17 - OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowych linii energetycznych w obręb. Płociczno-Tartak

2012-12-11 - OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Leszczewek, Gmina Suwałki

2012-12-07 - OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej w obręb. Poddubówek

2012-12-05 - OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI o zebranych materiałach decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego - dotyczy budowy kablowych linii energetycznych w msc. Płociczno - Tartak, Gmina Suwałki

2012-12-03 - OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie napowietrzno - kablowej sieci elektroenergetycznej w msc. Sobolewo i Krzywe, Gmina Suwałki

2012-12-03 - OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suwałki

wrzesień - 2012

2012-09-28 - OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej w msc. Bród Nowy

2012-09-25 - OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego znak: PP.6733.15.2011.PP.J z dnia 10 października 2011 roku

2012-09-25 - OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej w msc. Leszczewek, Leszczewo i Tartak

2012-09-21 - Obwieszczenie Wójta Gminy Krasnopol

2012-09-20 - OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI o zebranych materiałach decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego - dotyczy budowy napowietrzno - kablowej linii elektroenergetycznej 110kV

2012-09-20 - OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI o wszęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie przyłączy elektroenergetycznych w msc. Dubowo Drugie, Poddubówek i obręb nr. 8 m. Suw

2012-09-18 - Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego

2012-09-18 - OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI o zebranych materiałach w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

2012-09-17 - OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI o wszęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej w obrębie Leszczewek, Leszczewo i Tartak, w gminie Suwałki

2012-09-13 - OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie napowietrzno - kablowej sieci elektroenergetycznej w msc. Sobolewo i Krzywe

2012-09-11 - Obwieszczenie Wójta Gminy Krasnopol

2012-09-04 - OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego - dotyczy budowy napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV

2012-09-04 - Obwieszczenie Wójta Gminy Krasnopol

lipiec - 2012

2012-07-20 - Obwieszczenie Wójta Gminy Krasnopol

styczeń - 2011

2011-01-24 - OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI

październik - 2010

2010-10-06 - OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI

sierpień - 2010

2010-08-10 - OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI

lipiec - 2010

2010-07-13 - OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI

październik - 2009

2009-10-06 - OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI

sierpień - 2009

2009-08-12 - OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI

kwiecień - 2009

2009-04-28 - OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI

styczeń - 2009

2009-01-06 - Obwieszczenie Wójta Gminy Suwałki

grudzień - 2008

2008-12-11 - Obwieszczenie Wójta Gminy Suwałki

kwiecień - 2008

2008-04-24 - Obwieszczenie

marzec - 2008

2008-03-10 - Obwieszczenie

wrzesień - 2007

2007-09-24 - plan zagospodarowania przestrzennego

2007-09-04 - Obwieszczenie

sierpień - 2007

2007-08-27 - Obwieszczenie

lipiec - 2007

2007-07-31 - Obwieszczenie

maj - 2007

2007-05-22 - OBWIESZCZENIE

2007-05-22 - OBWIESZCZENIE

2007-05-22 - OBWIESZCZENIE

kwiecień - 2007

2007-04-30 - OBWIESZCZENIE

2007-04-30 - OBWIESZCZENIE

2007-04-30 - OBWIESZCZENIE

2007-04-12 - OBWIESZCZENIE

marzec - 2007

2007-03-15 - Obwieszczenie

2007-03-09 - Obwieszczenie

2007-03-09 - Obwieszczenie

grudzień - 2006

2006-12-01 - OBWIESZCZENIE

2006-12-01 - OBWIESZCZENIE

2006-12-01 - OBWIESZCZENIE

październik - 2006

2006-10-30 - OBWIESZCZENIE

2006-10-20 - ZARZĄDZENIE NR 247/06

wrzesień - 2006

2006-09-28 - OBWIESZCZENIE

lipiec - 2006

2006-07-28 - OBWIESZCZENIE

maj - 2006

2006-05-17 - OBWIESZCZENIE

2006-05-12 - OBWIESZCZENIE

kwiecień - 2006

2006-04-25 - OBWIESZCZENIE

2006-04-14 - OBWIESZCZENIE

2006-04-14 - OBWIESZCZENIE

marzec - 2006

2006-03-27 - OBWIESZCZENIE

2006-03-24 - OBWIESZCZENIE

luty - 2006

2006-02-22 - OBWIESZCZENIE

2006-02-09 - OBWIESZCZENIE

styczeń - 2006

2006-01-10 - OBWIESZCZENIE


© 2002-2015 Gmina Suwałki
URZĄD GMINY SUWAŁKI
ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki
tel/fax: +48 87 565 93 00, tel. kom. +48 691 478 397
e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl

  Created by ONAVI & KANET.EU