Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.
GMINA SUWAŁKI - Urząd Gminy
Powierzchnia: 265 km 2 
Ilość mieszkańców: 7 440 (stan na 08.11.2016 r.)
Ilość sołectw: 49
Ważne miejscowości: 
Stary Folwark, Płociczno,
Gawrych Ruda, Krzywe

 

Mapa Strony Kontakt

Urząd Gminy Suwałki

pix
Gmina Suwałki

psouu
Strona Główna »  Poprzednia strona »  O GMINIE

O GMINIE


   Gmina Suwałki zamieszkiwana jest przez 7,404 tys. osób (stan na 31.12.2015 r.), zajmuje obszar 265 km2 i składa się z 49 sołectw. Położona jest w północnej części województwa podlaskiego, w centrum powiatu ziemskiego suwalskiego. Sąsiaduje z ośmioma innymi jednostkami administracyjnymi tego rzędu:

od zachodu z gminami Filipów i Bakałarzewo
od północy z gminami Jeleniewo i Szypliszki
od wschodu z gminą Krasnopol
od południa z gminami Raczki i Nowinka

Największymi i najważniejszymi miejscowościami gminy są leżące
nad jeziorem Wigry: Stary Folwark, sąsiadujące ze sobą Gawrych Ruda i Płociczno oraz znajdujące się 5 km na wschód od Suwałk Krzywe - siedziba Wigierskiego Parku Narodowego. Cały teren gminy znajduje się w granicach dwóch jednostek fizyczno-geograficznych: Pojezierza Suwalskiego od północy, wschodu oraz Równiny Augustowskiej w centrum i na południu. Jego obecna fizjonomia jest rezultatem czwartorzędowych, młodoglacjalnych procesów rzeźbotwórczych. Ponad 53% powierzchni gminy zajmują użytki rolne, prawie 40% wody i lasy, na pozostałe kilka procent przypadają zabudowania, tereny komunikacyjne oraz nieużytki.

KLIMAT

Klimat regionu jest dość surowy o cechach kontynentalnych. Zima trwa tu średnio 103 dni, przedzimie 26 dni, przedwiośnie 34 dni, wiosna 48 dni, lato 66 dni , jesień 88 dni. Wiosna dociera na Suwalszczyznę 3 tygodnie później aniżeli w południowo-zachodniej Polsce, tj. ok. 11 marca. Termiczne lato zaczyna się w pierwszej dekadzie czerwca i trwa 2,5 - 3 miesiące. Średnia temperatura roczna przeciętnie wynosi ok. 6°C, choć często podlega ona wahaniom (np. w 1997 r. - 5,2°C, w 1998 r. - 7,7°C). Średnia temperatura lipca oscyluje w granicach 17 - 18°C, a stycznia - 4,5°C. Dość duża jest w tej okolicy roczna amplituda temperatury
- ok. 20°C. Dni upalnych z maksymalną temperaturą 25 - 30°C jest tu średnio 23 dni,a mroźnych 74. Okres wegetacyjny trwa ok. 160 dni, gdy tymczasem w Polsce centralnej i na zachodzie kraju jest o kilkadziesiąt dni dłuższy. Roczna suma opadów wynosi 550 - 650 mm, osiągając najwyższą wartość w sezonie letnim.

TRADYCJA

Suwalszczyzna posiada bogate tradycje kulinarne. Do najbardziej charakterystycznych potraw tej okolicy należą kartacze (kluski podobne do pyz, nadziewane mięsem), kiszki (zapiekane jelita wieprzowe nadziewane ziemniakami) oraz sękacze (stożkowate ciasto z sękami). Opisywany obszar wyróżnia się spośród innych regionów Polski także specyficzną gwarą, tzw. mazurzeniem.


© 2002-2015 Gmina Suwałki
URZĄD GMINY SUWAŁKI
ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki
tel/fax: +48 87 565 93 00, tel. kom. +48 691 478 397
e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl

  Tworzenie stron internetowych ONAVI & KANET.EU