Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.
GMINA SUWAŁKI - Urząd Gminy
Powierzchnia: 265 km 2 
Ilość mieszkańców: 7 440 (stan na 08.11.2016 r.)
Ilość sołectw: 49
Ważne miejscowości: 
Stary Folwark, Płociczno,
Gawrych Ruda, Krzywe

 

Mapa Strony Kontakt

Urząd Gminy Suwałki

pix
Gmina Suwałki

psouu
Strona Główna »  Poprzednia strona »  Wnioski

Wnioski

Znaleziono  53  artykułów   |  Wyświetlane:  0 - 10wyróżnik
53
2011-12-28

Karta nr 30/11 - Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania obiektów budowlanych położonych na terenie działki nr 74 w obrębie Przebród, Gmina Suwałki. – IG.6220.48.2011.IG.S

[więcej informacji »»]

wyróżnik
52
2011-12-28

Karta nr 29/11 - Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji piasku ze żwirem ze złoża Dubowo Drugie IV na działce o nr geod. 124/2 w obrębie Dubowo Drugie, Gmina Suwałki. – IG.6220.47.2011.IG.S

[więcej informacji »»]

wyróżnik
51
2011-12-15

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na remoncie i modernizacji budynku drewnianego „Dwojak” na działce o nr geod. 99/6 w miejscowości Huta, obręb Mała Huta, Gmina Suwałki – IG.6220.46.2011.IG.S

[więcej informacji »»]

wyróżnik
50
2011-12-13

Karta nr 27/11 – Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie hali produkcyjnej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefa Suwałki, Dubowo Drugie, Zielone Kamedulskie” na działce o nr geod. 227/4 w obrębie Dubowo Drugie oraz na działce o nr geod. 64/1 w obrębie Zielone Kamedulskie, Gmina Suwałki. – IG.6220.45.2011.IG.S

[więcej informacji »»]

wyróżnik
49
2011-11-22

Karta nr 26/11 - Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie budynku mieszkalno – usługowego na cele pensjonatu wraz z przyłączem wodociągowym, kanalizacyjnym, separatorem tłuszczu i utwardzenie terenu na działce o nr geod. 128/6 w obrębie ewidencyjnym Gawrych Ruda, Gmina Suwałki. – IG.6220.43.2011.IG.S

[więcej informacji »»]

wyróżnik
48
2011-10-26

Karta nr 25/11 - Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Suwałkach. - IG.6220.40.2011.IG.S

[więcej informacji »»]

wyróżnik
47
2011-10-25
Karta nr 24/11 - Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowni rolniczej o mocy do 0,5 MW zlokalizowanej na działce nr geod. 80 w miejscowości Przebród, oraz przepompowni i rurociągu podziemnego na działkach 79/6, 79/3, 80 w miejscowości Przebród, Gmina Suwałki. - IG.6220.39.2011.IG.S
[więcej informacji »»]

wyróżnik
46
2011-10-14

Karta nr 23/11 - Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kotłowni i gruntowych pomp ciepła ze wspomaganiem kotłem olejowym i kolektorami słonecznymi wraz ze wszystkimi niezbędnymi do prawidłowej pracy kotłowni urządzeniami i elementami w miejscu istniejącej kotłowni i istniejącego składu opału, przebudowę istniejącego budynku kotłowni i budowę sieci centralnego ogrzewania, ciepłej wody i cyrkulacji ciepłej wody oraz rozbiórkę istniejących sieci ciepłowniczych na działkach o nr geod. 145/2 i 153 położonych w miejscowości Wigry,  Gmina Suwałki.

[więcej informacji »»]

wyróżnik
45
2011-09-30

Karta nr 22/11 – Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu piasku ze żwirem ze złoża „Kuków XI” w obrębie Kuków, Gmina Suwałki. – IG.6220.35.2011.IG.S

[więcej informacji »»]

wyróżnik
44
2011-08-18

Karta nr 21/11 – Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatowaniu kruszywa naturalnego ze złoża „Sobolewo III”, Gmina Suwałki. – IG.6220.28.2011.IG.S

[więcej informacji »»]© 2002-2015 Gmina Suwałki
URZĄD GMINY SUWAŁKI
ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki
tel/fax: +48 87 565 93 00, tel. kom. +48 691 478 397
e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl

  Created by ONAVI & KANET.EU