Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.
GMINA SUWAŁKI - Urząd Gminy
Powierzchnia: 265 km 2 
Ilość mieszkańców: 7 440 (stan na 08.11.2016 r.)
Ilość sołectw: 49
Ważne miejscowości: 
Stary Folwark, Płociczno,
Gawrych Ruda, Krzywe

 

Mapa Strony Kontakt

Urząd Gminy Suwałki

pix
Gmina Suwałki

psouu
Strona Główna »  Poprzednia strona »  Decyzje i Postanowienia

Decyzje i Postanowienia

Znaleziono  88  artykułów   |  Wyświetlane:  0 - 10wyróżnik
88
2012-01-16

Karta nr 48/11 – Decyzja nr IG.6220.48.2011.IG.S z dnia 13 stycznia 2012 roku umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania obiektów budowlanych położonych na terenie działki nr 74 w obrębie Przebród, Gmina Suwałki.

[więcej informacji »»]

wyróżnik
87
2012-01-13

Karta nr 47/11 – Postanowienie nr IG.6220.47.2011.IG.S z dnia 13 stycznia 2012 roku nie stwierdzające konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji piasku ze żwirem ze złoża Dubowo Drugie IV na działce o nr geod. 124/2 w obrębie Dubowo Drugie, Gmina Suwałki.

[więcej informacji »»]

wyróżnik
86
2012-01-05

Karta nr 46/11 – Decyzja nr IG.6220.46.2011.IG.S z dnia 03 stycznia 2012 roku umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na remoncie i modernizacji budynku drewnianego „Dwojak” na działce o nr geod. 99/6 w miejscowości Huta obręb Mała Huta, Gmina Suwałki.

[więcej informacji »»]

wyróżnik
85
2011-12-28

Karta nr 45/11 – Decyzja nr IG.6220.45.2011.IG.S z dnia 23 grudnia 2011 roku umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie hali produkcyjnej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefa Suwałki, Dubowo Drugie, Zielone Kamedulskie” na działce o nr geod. 227/4 w obrębie Dubowo Drugie oraz na działce o nr geod. 64/1 w obrębie Zielone Kamedulskie, Gmina Suwałki.

 

[więcej informacji »»]

wyróżnik
78
2011-10-21

Karta nr 38/11 – Postanowienie nr IG.6220.35.2011.IG.S z dnia 21 października 2011 roku nie stwierdzające konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji piasku ze żwirem ze złoża Kuków XI na części działki o nr geod. 32/1 w obrębie ewidencyjnym Kuków, Gmina Suwałki.

[więcej informacji »»]

wyróżnik
84
2011-12-05

Karta nr 44/11 – Decyzja nr IG.6220.35.2011.IG.S z dnia 30 listopada 2011 roku  stwierdzająca dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji piasku ze żwirem ze złoża Kuków XI na części działki o nr geod. 32/1 w obrębie ewidencyjnym Kuków brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na  środowisko.

[więcej informacji »»]

wyróżnik
83
2011-12-01

Karta nr 43/11 – Decyzja nr IG.6220.43.2011.IG.S z dnia 30 listopada 2011 roku umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie budynku mieszkalno – usługowego na cele pensjonatu wraz z przyłączem wodociągowym, kanalizacyjnym, separatorem tłuszczu i utwardzeniem terenu na działce o nr geod. 128/6 w obrębie ewidencyjnym Gawrych Ruda, Gmina Suwałki.

[więcej informacji »»]

wyróżnik
82
2011-11-22

Karta nr 42/11 – Decyzja nr IG.6220.40.2011.IG.S z dnia 22 listopada 2011 roku stwierdzająca dla przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Suwałkach brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

[więcej informacji »»]

wyróżnik
81
2011-11-16

Karta nr 41/11 – Postanowienie nr IG.6220.39.2011.IG.S z dnia 15 listopada 2011 roku zawieszające z urzędu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowni rolniczej   o mocy do 0,5 MW na działce o nr geod. 80 w miejscowości Przebród oraz przepompowni i rurociągu podziemnego na działkach o nr geod. 79/6, 79/3 i 80 w miejscowości Przebród, Gmina Suwałki.

[więcej informacji »»]

wyróżnik
80
2011-11-16

Karta nr 40/11 – Postanowienie nr IG.6220.39.2011.IG.S z dnia 14 listopada 2011 roku stwierdzające konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowni rolniczej o mocy do 0,5 MW na działce o nr geod. 80 w miejscowości Przebród oraz przepompowni i rurociągu podziemnego na działkach o nr geod. 79/6, 79/3 i 80 w miejscowości Przebród, Gmina Suwałki.

[więcej informacji »»]© 2002-2015 Gmina Suwałki
URZĄD GMINY SUWAŁKI
ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki
tel/fax: +48 87 565 93 00, tel. kom. +48 691 478 397
e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl

  Created by ONAVI & KANET.EU