Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.
GMINA SUWAŁKI - Urząd Gminy
Powierzchnia: 265 km 2 
Ilość mieszkańców: 7 440 (stan na 08.11.2016 r.)
Ilość sołectw: 49
Ważne miejscowości: 
Stary Folwark, Płociczno,
Gawrych Ruda, Krzywe

 

Mapa Strony Kontakt

Urząd Gminy Suwałki

pix
Gmina Suwałki

psouu
Strona Główna »  Poprzednia strona »  Informacja o naborze wniosków na przyznanie dotacji na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków w 2015 r.

Informacja o naborze wniosków na przyznanie dotacji na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków w 2015 r.

Informacja o naborze wniosków na przyznanie dotacji  na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków w 2015 r.


Wójt Gminy Suwałki ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Nabór odbędzie się od dnia  16 marca 2015 r. do dnia 30 kwietnia 2015 r. lub do wyczerpania się środków finansowych przewidzianych w budżecie gminy na realizację w/w zadania.

Przyznawanie dofinansowania odbywać się będzie zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Suwałki nr  IV/23/15 z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze gminy Suwałki (Dz. Urz. Województwa. Podlaskiego  z 2015 roku poz. 580)

Dotacje celowe mogą być udzielane na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze gminy, na których budowa zbiorczych systemów kanalizacyjnych, bądź podłączenie do istniejącego lub projektowanego systemu kanalizacyjnego jest z przyczyn technicznych niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona.

Wzory dokumentów są do pobrania ze strony internetowej Urzędu Gminy Suwałk http://www.gmina.suwalki.pl – zakładka „Ochrona Środowiska Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków” oraz w Urzędzie Gminy  - biuro obsługi interesanta lub w pok. nr 139.


© 2002-2015 Gmina Suwałki
URZĄD GMINY SUWAŁKI
ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki
tel/fax: +48 87 565 93 00, tel. kom. +48 691 478 397
e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl

  Tworzenie stron internetowych ONAVI & KANET.EU