Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.
GMINA SUWAŁKI - Urząd Gminy
Powierzchnia: 265 km 2 
Ilość mieszkańców: 7 440 (stan na 08.11.2016 r.)
Ilość sołectw: 49
Ważne miejscowości: 
Stary Folwark, Płociczno,
Gawrych Ruda, Krzywe

 

Mapa Strony Kontakt

Urząd Gminy Suwałki

pix
Gmina Suwałki

psouu
Strona Główna »  Poprzednia strona »  Informacja

Informacja

    
    W związku z przystąpieniem Gminy Suwałki do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, konieczna będzie inwentaryzacja źródeł ciepła, emisji gazów cieplarnianych i zużycia energii w budynkach.
PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ (PGN) jest dokumentem strategicznym, który opisuje kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno – energetycznego:
- redukcji emisji gazów cieplarnianych,
- zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
- zwiększenie efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza,
- zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.

Działania prowadzone w ramach PGN umożliwią poprawę stanu środowiska i jakości życia mieszkańców Gminy. Realizacja projektu umożliwi aktualną ocenę stanu powietrza w Gminie Suwałki. Dodatkowo analizie zostanie poddana gospodarka energetyczna Gminy. Dokument nakreśli działania w zakresie ograniczenia emisji, poprawy efektywności gospodarki oraz zwiększenia ilości energii z odnawialnych źródeł. Realizacja projektu obejmie swoim zakresem również stworzenie bazy danych inwentaryzacji CO2.

Dobrze opracowany PGN pozwoli podnieść szanse Gminy i jej Mieszkańców na uzyskanie dofinansowania ze środków krajowych i zagranicznych.

Wykonawcą planu jest firma Future Green Innovations S.A., ul. Sudolska 16, 31-422 Kraków tel. (12) 418-26-30; mail: jaroslawdab@poczta.onet.pl

       Zwracamy się zatem do Mieszkańców Gminy oraz Przedsiębiorców działających na jej terenie z prośbą o wypełnienie ankiety zawierającej niezbędne dane dotyczące zużycia energii w obiektach/budynkach zlokalizowanych na terenie Gminy Suwałki, będących Państwa własnością, lub w których prowadzicie Państwo działalność.
 
      Pragniemy podkreślić, że w przypadku ankiety skierowanej do przedsiębiorstw nie interesują nas informacje handlowe czy gospodarcze, których udostępnianie mogłyby potencjalnie godzić w interes Państwa przedsiębiorstwa. W opracowaniu zebrane dane będą ujęte w całkowitym bilansie potrzeb energetycznych gminy, bez wskazania na konkretne przedsiębiorstwo.
    Jednocześnie informuję, że od dnia 05 października 2015 roku będą Państwa odwiedzali ankieterzy - pracownicy firmy Future Green Innovations S.A., którzy będą pomagali w wypełnieniu ankiety. 

Wzory ankiet są udostępnione do pobrania na stronie internetowej Urzędu Gminy www.gmina.suwalki.pl w zakładce „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej”.

Wypełnioną ankietę należy złożyć w Urzędzie Gminy Suwałki lub przesłać drogą elektroniczną na adres: office@greenfuture-projekt.pl lub sekretariat@gmina.suwalki.pl w terminie do dnia 30 października 2015 roku.

Dodatkowo ankiety będzie można wrzucać do urn rozstawionych w szkołach na terenie Gminy Suwałki.

Dziękujemy Państwu za pomoc w opracowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.               

© 2002-2015 Gmina Suwałki
URZĄD GMINY SUWAŁKI
ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki
tel/fax: +48 87 565 93 00, tel. kom. +48 691 478 397
e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl

  Tworzenie stron internetowych ONAVI & KANET.EU